fbpx
Blog Strana 2
So zvyšujúcou sa kvalitou životných podmienok sa časom relatívne zvyšuje aj počet ľudí, ktorí si môžu dovoliť vozidlá. To spôsobilo neustály nárast vozidiel na cestách, ktorý drasticky vyčerpáva obmedzené parkovacie miesta v...
Kódy QR*, ktoré boli vytvorené v polovici 90-tych rokov 20. storočia, sa v posledných rokoch stali čoraz dôležitejšími, najmä v odvetviach, kde sa vyžadovali riešenia s nízkou mierou dotyku.
Návrh efektívneho monitorovacieho riešenia pre rozsiahly scenár nie je nikdy jednoduchou úlohou a často čelí hromade výziev. Bežné kamery nestačia na uspokojenie potrieb veľkých scenárov, čo vedie k rozsiahlemu kamerovému pokrytiu, ktoré...
Hoci v posledných rokoch došlo ku krátkemu exodusu z miest, dôkazy naznačujú, že obyvatelia sa vracajú do mestských centier. V skutočnosti sa predpovedalo, že do roku 2050 sa súčasná mestská populácia zdvojnásobí....
Kamery Pan Tilt Zoom (PTZ) sú užitočné, pretože môžu posúvať, nakláňať a približovať, ale niektoré modely majú aj inovatívne funkcie, ktoré posúvajú váš bezpečnostný systém na vyššiu úroveň. Otestujte si svoje znalosti...
Keď sa nakupujúci vracajú do kamenných predajní, tieto obchody stále čelia kolotoču výziev – jednou z nich je zmena v očakávaniach spotrebiteľov. Dnešní spotrebitelia majú tendenciu uprednostňovať technické, pohodlné, personalizované a sociálne...
Tradičné systémy detekcie narušenia perimetra (PIDS) môžu byť účinné, ale každá technológia má aj svoje nevýhody. Zakopané káble a systémy detekcie plotov sú relatívne drahé na inštaláciu a môžu trpieť falošne pozitívnymi...
Je nepopierateľné, že svet sa nachádza v kríze klimatických zmien a potreba konať je viac než naliehavá – je to životne dôležité. Povzbudzujúce je, že množstvo energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov –...
Tradične existovali dve možnosti použitia sledovacích kamier v tmavom prostredí: zaplavenie scény viditeľným svetlom alebo alternatívne použitie infračerveného (IR) osvetlenia na diskrétne nasvietenie scény – ale len umožnenie zobrazenia obrazu v čiernobielom...
Správcovia sietí sú pod značným a rastúcim tlakom, aby sa uistili, že ich siete sú navrhnuté a prevádzkované bezpečne. Preto je dôležité, aby mali správne znalosti a nástroje na riadenie kybernetickej bezpečnosti...

Obľúbené

Výhody sieťového audia

Výhody sieťového audia

Rastúca sofistikovanosť sieťových audio technológií a schopnosť priniesť výhody zvuku do čoraz väčšieho počtu prostredí nevyhnutne viedla k zložitejšiemu usporiadaniu audio zariadení. Spoločnosť Axis...