Editoriál

Editoriál

photo1

CANEX SECURITY BLOG

Cítime, že kľúčom k úspechu v súčasnom svete bezpečnostných technológií je získanie aktuálnych informácií z vývoja nových produktov, nehovoriac o ich použiteľnosti alebo vzájomnej interakcii.

Žiaľ často sa stretávame s prístupom „copy – paste“ riešení a z možného kreatívneho návrhu sa automaticky stáva stereotypné opakovanie toho istého. Podľa nás to neprospieva integrátorovi, zákazníkovi a vlastne celému trhu, no čo je horšie, výsledkom býva strata technologickej gramotnosti, finančného profitu a aj pocitu z dobre vykonanej práce. V konečnom dôsledku zákazníkovi neponúkneme nič výnimočné, nič, čo mu nemôže dať náš konkurent.

Tieto dôvody boli impulzom pre vytvorenie tohto blogu. Našim primárnym cieľom je informovať o novinkách, o možnostiach spolupráce konkrétnych technologických prvkov a nájsť riešenia s pridanou hodnotou, lebo práve tie bývajú z pohľadu zákazníka jazýčkom na váhach v prospech toho kreatívnejšieho.

Snažíme sa sledovať aktuálne trendy a novinky z oblasti bezpečnostných riešení, pridať k nim náš názor, know-how a zamerať sa na technológie aplikovateľné v našej zemepisnej šírke. Veríme, že súbor informácií z tohto blogu bude aspoň čiastočným prínosom alebo inšpiráciou pri najbližšom návrhu bezpečnostného systému pre Vášho zákazníka.