ZDIEĽAŤ

Ak sa pohybujete nejaký čas v odvetví video zabezpečenia, bezpochyby narazíte na akronym ONVIF (Open Network Video Interface Forum). Keďže na trh prichádzajú stále nové a nové produkty, význam protokolu ONVIF z hľadiska štandardizácie sa neustále zvyšuje. Nachádzame sa v zaujímavom bode zlomu celého odvetvia, pretože americké exportné predpisy obmedzujúce obchodovanie s niektorými spoločnosťami (podrobnosti viď Zoznam subjektov) sa už zďaleka netýkajú iba Spojených štátov a vedú k požiadavkám na plnenie ONVIF.

Čo je ONVIF?

ONVIF je celosvetové otvorené odvetvové fórum, ktorého cieľom je uľahčiť rozvoj a používanie celosvetového otvoreného štandardu pre fyzické IP produkty zabezpečenia. Definuje štandardy vzájomnej komunikácie IP produktov na základe rôznych profilov ONVIF.

Štandardizácia je nutným predpokladom, ktorý montážnym firmám a koncovým používateľom pomáha využívať možnosti poskytované IP riešeniami zabezpečenia vrátane jednoduchého spájania produktov od rôznych dodávateľov do jediného riešenia. Umožňuje zvoliť správnu skladbu produktov pre konkrétny spôsob využitia.

Toho sa dosahuje prostredníctvom profilov ONVIF, ktoré pomáhajú montážnym firmám, koncovým používateľom a poradcom ľahšie voliť kompatibilné produkty pre konkrétne potreby, ako je napr. streamovanie videa alebo kontrola prístupu. Keď teda klient spĺňa Profil S (pre streamovanie videa), bude fungovať so zariadením, ktoré taktiež spĺňa Profil S.

Podpora ONVIF a aktuálne exportné obmedzenia

Symbol ONVIF a symbol profilu ONVIF môže používať iba ONVIF a členovia tohto fóra na označovanie produktov spĺňajúcich požiadavky ONVIF. Je nutné mať na pamäti, že fórum ONVIF nedávno pozastavilo členstvo niekoľkým výrobcom (z dôvodu amerických exportných obmedzení ohľadom etického využívania príslušnej technológie), čo má dlhodobé dopady na konkrétnych dodávateľov a ich produkty.

Hoci aj naďalej môžu svoje produkty predkladať na posúdenie splnenia podmienok za použitia testovacích nástrojov dostupných členom ešte pred pozastavením, akonáhle ONVIF tieto testovacie nástroje aktualizuje, uvedené produkty už používať môcť nebudú. Budúce produkty tak nebudú spĺňať požiadavky ONVIF – s príslušným dopadom na perspektívnosť a hodnotu zariadenia za celú dobu životnosti.

Okrem toho stratia prístup k informáciám určeným iba členom (vrátane členského portálu ONVIF) a nebudú sa môcť zúčastňovať výborov ONVIF vrátane zapájania do vývoja profilov, údržby alebo ďalších interných pracovných skupín. Vzhľadom na to, že väčšina najväčších dodávateľov sieťových produktov video dohľadu je členmi ONVIF, organizácie s pozastaveným členstvom prídu o cenné poznatky a dlhodobý vplyv.

Výhody členstva v ONVIF pre koncových užívateľov

Pozornosť venovaná plneniu požiadaviek ONVIF znamená výhodu slobodného výberu tých najlepších produktov pre vaše potreby bez pevného zviazania s konkrétnym dodávateľom. Zároveň to znamená pokoj spočívajúci vo vedomí, že váš systém je do budúcna perspektívny a vykazuje dostatočnú flexibilitu s ohľadom na vaše meniace sa potreby a prichádzajúce inovácie – pre lepšiu dlhodobú ochranu vašej investície.

Výhody ONVIF pre montážne firmy

Práca so značkami a produktmi spĺňajúcimi ONVIF z pohľadu montážnych firiem znamená možnosť navrhovať flexibilné a cenovo výhodné systémy obsahujúce tie najlepšie produkty pre danú aplikáciu. Nie ste napevno zviazaní s konkrétnou značkou, ale môžete sa spoľahnúť na interoperabilitu medzi rôznymi dodávateľmi. Výhodou inštalácie klientov a zariadení pod rovnakým profilom ONVIF je jednoduchšia integrácia.

Podpora rastu v odvetví video dohľadu

Je zrejmé, prečo je ONVIF pre ďalší pokrok a rast odvetvia video dohľadu tak dôležité. S ohľadom na široký výber kamier a prepojených zariadení je výhodné zvoliť také, ktoré spĺňajú požiadavky ONVIF, aby ste mohli prispôsobiť inštaláciu konkrétnym potrebám a ochránili svoje investície do budúcnosti. Pri produktoch nespĺňajúcich požiadavky ONVIF by vo vašich úvahách mala svietiť červená kontrolka.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás: +421 2 2102 5260 / obchod@canex.sk

Nakupujte produkty (e-shop): shop.canex.sk/

Projektové riešenia na mieru (Tvoríme IP Security): canex.sk

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokPredstavenie The Dahua WizMind Illegal Parking Detection
Ďalší článokSpoločnosť Hanwha Techwin Europe uvádza nový Wisenet Viewer 1.2
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ