ZDIEĽAŤ

Extrémne počasie bolo a vždy bude súčasťou moderného sveta, či už ide o snehové búrky, hurikány so silným vetrom, záplavy spôsobené silnými dažďami alebo požiare šíriace sa lesmi v období prudkých vysokých teplôt. Zdá sa, že v poslednom čase prudkosť týchto udalostí narastá v dôsledku klimatických zmien, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu pre život a majetok. Zároveň sa ľudská populácia čoraz viac koncentruje v mestách. V skutočnosti viac ako polovica (56%) svetovej populácie žije v mestských centrách, čo znamená, že potenciálny vplyv extrémneho počasia v týchto oblastiach môže byť zničujúci.

Aj keď týmto udalostiam nemožno zabrániť, včasné rozpoznanie varovných signálov a následné rýchle konanie na zavedenie bezpečnostných opatrení môže obmedziť poškodenie a zlepšiť mieru prežitia. Dohľadové kamery možno použiť na monitorovanie oblastí s vysokým rizikom, zhromažďovanie údajov o počasí v reálnom čase a generovanie automatických upozornení na konkrétne zmeny, ktoré môžu signalizovať príchod extrémnej udalosti. Tento prehľad podporuje osoby prvej reakcie a zároveň umožňuje rýchlu akciu na zmiernenie dopadu.

Záplavy ohrozujú bezpečnosť obyvateľov

Jednou z najkritickejších hrozieb, ktoré sa môžu vyskytnúť v mestskom prostredí, sú záplavy. Po obdobiach silných dažďov sa kanalizačné systémy môžu rýchlo zahltiť, takže kľúčové trasy budú nepriechodné, čo spôsobí škody na infraštruktúre a ohrozí životy.

Kamerové a IoT senzory môžu pomôcť monitorovať oblasti, ktoré sú náchylné na záplavy, a upozorniť kompetentných, keď je splnená vopred stanovená hranica. To umožňuje rýchle zavedenie opatrení, od komunikácie o kríze s postihnutými komunitami prostredníctvom hlasného reproduktora alebo textovej správy až po zabezpečenie evakuácie, ak je to potrebné. Rýchle jednanie môže pomôcť zbaviť ľudí bezprostredného nebezpečenstva a umožniť núdzovým tímom presmerovať premávku, obmedziť prístup do nebezpečných oblastí a zvládnuť vývoj situácie.

Spoločnosť Météo-France’s Flood Forecasting Service (SPC) monitoruje vodné toky v oblastiach ohrozených záplavami na juhovýchode krajiny. Monitorovaním a meraním faktorov, ako sú zrážky a podzemná voda, ako aj pozorovaním cez podvodné snímače prietoku, môžu odborníci identifikovať, kedy je pravdepodobné, že dôjde k záplavám. Ale môže byť zložité získať tieto hodnoty presne. Ako súčasť širšieho riešenia sa na zachytávanie snímok použili monitorovacie kamery Axis, ktoré pomohli zmerať výšku vody a rýchlosť povrchového toku v určitých oblastiach vodných ciest SPC vo východnom Stredomorí. To umožnilo kompetentným nepretržite monitorovať oblasť a zabezpečiť, aby boli schopní rýchlo reagovať na akékoľvek kritické výstrahy.

Používanie sieťových kamier na monitorovanie a kontrolu lesných požiarov

Ďalšou prírodnou katastrofou, ktorá môže vzniknúť a rýchlo sa šíriť, je lesný požiar. Po obdobiach vysokých teplôt sa v niektorých častiach sveta, ako je Austrália a západ Spojených štátov, stávajú požiare významným rizikom. Potenciálny vplyv týchto nekontrolovaných požiarov nemožno podceňovať. Podľa informácií zistených zo strany Axis Communications, požiare v roku 2020 v USA stáli poisťovateľom škody medzi 7 až 13 miliardami USD.

Tieto požiare ohrozujú zver aj obyvateľov. Pre hasičov je často ťažké a nebezpečné ich udržať kvôli rozsahu postihnutej pôdy. Požiare môžu zúriť počas dlhších časových období, čím predbehnú snahy o kontrolu šírenia. Je tiež potrebné pripomenúť, že účinky nie sú obmedzené na bezprostredné oblasti. Požiare v okolí miest môžu mať nebezpečný vplyv na kvalitu ovzdušia pre občanov. Pochopenie a určenie miest vznietenia a monitorovanie požiarov a kvality ovzdušia môže poskytnúť záchranným tímom dôležité informácie, ktoré im umožnia rýchlo robiť kľúčové rozhodnutia.

To bol určite prípad ALERTWildfire, monitorovacej organizácie so sídlom v USA. Kompetentní chceli v zalesnených oblastiach rozmiestniť vysokokvalitnú kamerovú technológiu, aby pomohli hasičom a verejnosti spozorovať vznik ohňa skôr, ako prepuknú v plnohodnotné požiare. V spolupráci s profesionálnymi telekomunikačnými službami (PTS) sa sieťové kamery použili ako senzory na monitorovanie akéhokoľvek vzplanutia vo vzdialených oblastiach a poskytli informácie o polohe, aby hasiči mohli včas riešiť požiarnu aktivitu. Kamery tiež umožnili záchranným službám monitorovať situáciu, ako napredovali, čo pomohlo informovať o ďalších rozhodnutiach a poskytnúť aktuálne informácie dotknutým komunitám a širšej verejnosti.

Ďalším inšpirujúcim príbehom je skoré odhalenie lesného požiaru pre Big Tree Animal Sanctuary and Adoption Center v Hong Kongu. Stredisko sa nachádza v oblasti, ktorá je citlivá na požiare, najmä v období festivalov Ching Ming a Chung Yeung. Po požiari, ktorý si našťastie nevyžiadal straty na životoch, stredisko zaviedlo riešenie sledovania, ktoré zamestnancom pomohlo monitorovať priestory na diaľku. Týmto spôsobom by sa dali zistiť skoré príznaky požiarov a podniknúť kroky na okamžitú bezpečnú evakuáciu zvierat a personálu.

Používanie informácií o počasí na informovanie o budúcom plánovaní

Ako sme videli pri záplavách a lesných požiaroch, jedným z najnebezpečnejších prvkov extrémneho počasia je to, ako rýchlo môže vzniknúť, zmeniť sa a zhoršiť. To platí najmä pre búrky a tornáda, ktoré môžu zasiahnuť nič netušiacich obyvateľov v rizikových mestských oblastiach a spôsobiť veľké štrukturálne škody a straty na životoch. Najlepší spôsob, ako zmierniť tento typ poškodenia, je presne pochopiť, ako sú štruktúry ovplyvnené, a implementovať zmeny, ktoré pomôžu odolať účinkom.

Avšak informácie o tom, ako presne tento typ počasia poškodzuje budovu, môže byť ťažké zistiť po udalosti, najmä ak sú účinky vážne. Odolné monitorovacie riešenia umiestnené v určitých oblastiach môžu poskytnúť zábery udalostí v reálnom čase a poskytnúť kľúčové informácie o tom, kde sú štruktúry slabé alebo potrebujú ďalšiu podporu. Pomocou týchto údajov môžu miestni a mestskí bezpečnostní úradníci lepšie pochopiť potrebné opatrenia a implementovať vhodné zmeny, aby sa lepšie pripravili na budúce incidenty. Bezpečnostné kamery môžu zároveň pomôcť pri zverejňovaní problémov s incidentmi, napríklad monitorovaním prítomnosti zvedavých divákov, rešpektovaním bezpečnostných obmedzení a v niektorých prípadoch aj odrádzaním potenciálnych lupičov. Okrem toho rovnaký systém podporuje priebeh a ukončenie úloh environmentálnej nápravy.

Príprava na lepšie budúce výsledky

Extrémne počasie bude, žiaľ, aj naďalej súčasťou života a časom sa môže zintenzívniť. V dôsledku toho je dôležité, aby boli bezpečnostní úradníci pripravení rýchlo reagovať v reálnom čase a plánovať budúce udalosti vo vysoko rizikových oblastiach. Cieľom je, aby tieto incidenty boli obmedzené alebo zmiernené v počiatočných štádiách, čím sa zníži dopad na životy a majetok.

Technológia video-dohľadu tu zohráva kľúčovú úlohu pri vyzbrojovaní pohotovostných služieb informáciami, ktoré potrebujú na prijímanie kritických rozhodnutí na záchranu života. Inštaláciou sieťových kamier (napr. značky Axis) na kľúčové miesta môžu získané poznatky pomôcť zmierniť dopad v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, čo vedie k lepším výsledkom.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás: +421 2 2102 5260 / obchod@canex.sk

Nakupujte produkty Axis (e-shop): shop.canex.sk

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokDahua Technology: 5 tipov, ako zabezpečiť, aby bezpečnostné kamery fungovali aj v zime
Ďalší článokNavigácia v hodnotení bezpečnostných kamier pre vonkajšie monitorovanie
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ