ZDIEĽAŤ

Axis Communications: 25. mája 2018 sa v kalendároch organizácií, ktoré zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje ľudí žijúcich v EÚ, objavil termín na implementáciu všeobecných nariadení Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Zatiaľ čo významné sankcie za porušenie nariadení boli dobre zverejnené, pre mnohých boli dôsledky GDPR na ich organizáciu menej jasné, najmä pokiaľ ide o to, čo predstavovali osobné údaje.

Väčšina organizácií si bola vedomá toho, že GDPR sa vzťahuje na textové údaje – meno, e-mail a fyzické adresy atď. Ako však bolo zdôraznené v predchádzajúcom článku, statické obrázky a obrázky z videa tiež predstavujú osobné informácie a musia byť v súlade s GDPR.

Padajúci faul GDPR

Žiaľ, úplne prvú pokutu za nedodržiavanie udelil rakúsky regulátor za porušenie GDPR – len štyri mesiace po nadobudnutí účinnosti nariadenia – a súvisela s používaním videodohľadu. Za zachytenie detailných záberov okoloidúcich a nedostatočné značenie bola uložená pokuta 4 800 eur.

V rokoch od nadobudnutia účinnosti GDPR bolo viac organizácií penalizovaných za porušenia ochrany údajov spojené s videom. V roku 2021 uložili regulačné orgány v Nemecku jednu z doteraz najväčších pokút (10,4 milióna EUR) spoločnosti elektronického obchodu, o ktorej sa zistilo, že vykonávala rušivé/dotieravé video sledovanie svojich zamestnancov.

Celkovo bolo medzi 25. májom 2018 a 1. marcom 2021 uložených viac ako 500 pokút podľa GDPR. Prieskum ukázal, že úrady na ochranu údajov (DPA) zasahujú proti nelegálnemu kamerovému dohľadu, pričom 70 % pokút udelených odvetviu pohostinstva súvisí s týmto typom porušenia, ako aj aktivity priameho marketingu, ako sú spamové e-maily.

Sila pre dobro

Aj keď nadpisy môžu znieť strašidelne, vplyv GDPR bol pozitívny. Spoločnosti aj koncoví používatelia si vďaka nemu uvedomili hodnotu svojich údajov a potrebu ich ochrany. V dôsledku toho spoločnosti jasnejšie informujú svojich zákazníkov o tom, ako zhromažďujú osobné údaje, na čo ich používajú a ako ich používajú.

Nariadenie tiež výrazne uľahčilo ľuďom výber, či sú spokojní so zhromažďovaním ich informácií. Je to preto, že teraz dostávajú jasnejšiu komunikáciu o výhodách, ktoré organizácii umožňujú spracúvať ich osobné údaje.

Keď sa video-dohľad používa eticky a zodpovedne, je pozitívnou silou pri vytváraní inteligentnejšieho a bezpečnejšieho sveta. Je nevyhnutné, aby sa tieto výhody stali súčasťou komunikácie o používaní video monitorovania. Pri informovaní ľudí v akejkoľvek konkrétnej situácii o tom, že sú natáčaní, by mali byť jasne komunikované aj výhody pre ich bezpečnosť, ochranu a skúsenosti. Je tiež dôležité informovať ľudí, že aj keď môžu byť pod videom, ich súkromie je prvoradé.

V priebehu nasledujúcich mesiacov a rokov uvidíme viac príbehov udeľovania pokút – veľkých aj skromnejších – za porušenie GDPR a ďalšie príklady straty a krádeže údajov. Zatiaľ čo druhý z nich zdôrazňuje nikdy nekončiaci význam prísneho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, prvý ukazuje, že GDPR sa aktívne presadzuje; a presadzovanie regulácie ukazuje svoju účinnosť. To zase znamená lepšiu ochranu osobných údajov, čo je dobrá správa pre nás všetkých.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás: +421 2 2102 5260 / obchod@canex.sk

Nakupujte produkty Axis: shop.canex.sk

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokVideo dohľad a GDPR: Čo sa zmení?
Ďalší článokKtoré dopravné priestupky dokáže Dahua Smart Traffic Management Solution odhaliť?
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ