ZDIEĽAŤ

Od počiatku bolo používanie priemyselných kamier CCTV trochu kontroverzné. Boli navrhnuté tak, aby zvýšili našu bezpečnosť, ale zároveň ohrozujú naše súkromie. Ako sa video monitorovacie systémy počas rokov zmenili? Tento článok sumarizuje históriu priemyselných kamier, ich technologický vývoj, ktorý sa stal súčasťou nášho života.

Podobne ako mnohé iné vynálezy, dnes už bežne dostupné v každodennom živote, aj CCTV vznikla pri vojenskom výskume. V roku 1942 prvýkrát použili technológiu uzavretého televízneho okruhu (Closed-Circuit Television) pri testovaní balistických rakiet V2 v Nemecku.

Vďaka tejto technológii mohli vedci zblízka sledovať fungovanie nebezpečných zbraní, ktoré vyvíjali. Už koncom 40. rokov minulého storočia bol v USA dostupný prvý komerčný CCTV systém. Skutočný rozmach tejto technológie však prišiel až v nasledujúcich desaťročiach.

Vo Veľkej Británii začali úrady pomocou CCTV sledovať vybrané zhromaždenia a demonštrácie. Aj na základe toho informovala americká tlač o užitočnosti monitorovania verejných priestorov a v roku 1969 boli prvé kamery nainštalované pred budovou radnice v New Yorku. Nasledovalo postupné umiestňovanie ďalších kamier po celých Spojených štátoch amerických a následne aj v ďalších krajinách.

Rozvoju CCTV v 70. rokoch pomohla dostupnosť nahrávania na videokazety. V roku 1975 umiestnil Londýn bezpečnostné kamery na štyri najdôležitejšie stanice metra a tiež na niektoré diaľnice, aby mali úrady prehľad o dopravnej situácii.

Dôležitým míľnikom pre monitorovanie verejných priestorov bola možnosť sledovania obrazu z viacerých kamier na jednej obrazovke. To postupne viedlo k využívaniu CCTV aj v komerčnej sfére.

Nebolo už totiž nutné sledovať prenosy z kamier naživo. Namiesto toho systém fungoval sám – zaznamenával obraz a užívateľ mal k tomuto záznamu kedykoľvek prístup. Systém CCTV bol čoraz populárnejší. V záujme vlastnej bezpečnosti ho začali využívať firmy aj domácnosti.

V 80. rokoch sa ukázalo, že kamery sú oveľa lacnejším spôsobom prevencie kriminality ako zvyšovanie počtu policajtov. V nasledujúcom desaťročí, úrady po celom svete, inštalovali kamerové systémy na parkoviská, školy a do prostriedkov hromadnej dopravy.

Skratku CCTV postupne nahradil pojem Sieťový kamerový systém, ktorý sa začal rozširovať na prelome tisícročí. Tento systém využíva na prenos obrazu internetový protokol (IP) a od roku 2005 je schopný rozpoznať aj niektoré špecifické udalosti – napríklad narušenie vopred definovanej zóny nepovolanou osobou.

Digitálizácia spôsobila zlacnenie a ľahkú dostupnosť video monitorovacích systémov pre každého. Sledovať obraz z bezpečnostných kamier je dnes vďaka tomu možné už aj na domácich počítačoch alebo na mobilných zariadeniach. Pridanou hodnotou sú inteligentné technológie, ktoré užívateľa upozornia na nebezpečné situácie v reálnom čase.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ