ZDIEĽAŤ

Hanwha Techwin, globálny dodávateľ IP a analógových video monitorovacích riešení, predstavil päť najdôležitejších trendov pre bezpečnostný priemysel v roku 2020.

Patria medzi ne: AI komplexné bezpečnostné riešenia, kybernetická bezpečnosť, dáta v cloude, ochrana osobných údajov a vertikálne špecializované riešenia.

Komplexné bezpečnostné riešenia AI

Keď sa umelá inteligencia stáva rozšírenejšou vo všetkých odvetviach priemyslu, je pravdepodobné, že bude v nasledujúcom roku vo väčšej miere začlenená aj do segmentu CCTV. AI spracovávaná lokálne na úrovni kamery, bude všadeprítomná. V súčasnosti väčšina bezpečnostných kamier odosiela zhromaždené údaje, na servery kde sa následne analyzujú. Avšak s okrajovou AI sú dáta najskôr analyzované kamerou a následne odoslané na server. To znižuje záťaž prenosu a ukladania veľkého množstva údajov na server, čím sa zvyšuje účinnosť, šetrí čas a znižujú náklady na server, ktoré sú zvyčajne potrebné na analýzu údajov. V roku 2020 predstaví spoločnosť Hanwha Techwin špičkové AI kamery, ako aj NVR a VMS, aby zaviedla AI bezpečnostné riešenia typu end-to-end (camera to storage server a VMS).

Kybernetická ochrana

Keďže zariadenia IoT sú všadeprítomné, nikdy nebol dôležitejší význam kybernetickej bezpečnosti. Dnešné kybernetické útoky sú inteligentnejšie a pokročilejšie ako kedykoľvek predtým, takže budovanie kybernetických bezpečnostných systémov už nie je alternatívou, ale nevyhnutnosťou.
Inteligentné mestá, továrne, finančné inštitúcie ako aj maloobchodný sektor v súčasnosti vyžadujú škálovateľné riešenia video sledovania, ktoré sú úzko prepojené s inými zariadeniami a sieťami, a preto je dôležitosť kybernetickej bezpečnosti prvoradá.

Silná kybernetická bezpečnosť bola vždy prioritou spoločnosti Hanwha Techwin a spoločnosť túto technológiu zdokonaľuje od začiatku. Čoskoro bude vydaný chip Wisenet 7, najnovšia verzia vlastného SoC (System on Chip) spoločnosti Hanwha Techwin, ktorý bol navrhnutý s najsilnejšími funkciami kybernetickej bezpečnosti vrátane funkcie bezpečného bootovania a podpísaného firmvéru pre softvér aj hardvér. Wisenet 7, bol overený certifikáciou UL Cybersecurity Assurance Program (CAP), zaručuje používateľom prístup k najpokročilejším funkciám kybernetickej bezpečnosti v tomto odvetví.

Dáta v cloude

Podľa IDC, poskytovateľa informácií o trhu s informačnými technológiami, bude do roku 2025 na svete do roku 2025 asi 175 zettabytov údajov, pričom väčšina z nich bude uložená v cloudových a dátových centrách po celom svete. Zároveň budú riešenia pre video dohľad ďaleko presahujúce fungovanie jednoduchého monitorovacieho nástroja, ktorý sa stane nepostrádateľnou pomocou pre organizácie poskytovaním užitočných poznatkov, ktoré zlepšujú obchodné operácie.

V roku 2020 predstaví spoločnosť Hanwha Techwin cloudové riešenia počnúc Cloudom na monitorovanie stavu zariadení, ktoré bude monitorovať a spravovať video monitorovacie zariadenia v reálnom čase. Spoločnosť tiež predstaví Retail Insight Cloud navrhnutý na uľahčenie správy obchodov.

Ochrana súkromia

Spoločnosť Hanwha Techwin sa domnieva, že ochrana osobných údajov spolu s kybernetickou bezpečnosťou by mala byť neoddeliteľnou súčasťou obchodnej etiky spoločnosti vykonávajúcej video dohľad. Videozáznamy, ktoré sa zbierajú na účely zabezpečenia, vo svojej podstate takmer vždy obsahujú súkromné ​​informácie. Z tohto dôvodu je nevyhnutná ochrana údajov. Na celom svete sa zavádzajú zákony na ochranu súkromia, ako napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európe a federálny zákon o správe informácií o bezpečnosti (FISMA) v USA.

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) sa má tiež uviesť do platnosti v januári 2020. Tieto zákony prinútia naše odvetvie, aby dodržiavalo osvedčené postupy „ochrany súkromia už od návrhu“ a zaostrilo svoje úsilie na ochranu osobných údajov pred zneužitím.

Organizácie si stále viac uvedomujú nebezpečenstvo porušenia súkromných údajov a pri výbere bezpečnostných produktov a riešení sa stávajú čoraz citlivejšími. Na domácom trhu spoločnosť Hanwha Techwin poskytuje riešenie s technológiou VPM (Video Privacy Management) a vydala svoju zostavu S-COP (Smart Cover of Privacy), ktorá globálne vyhovuje nariadeniam GDPR.

Vertikálne špecializované riešenia

Vertikálne trhy v bezpečnostnom priemysle stále viac vyžadujú špecializovanejšie zariadenia a riešenia, aby splnili svoje jedinečné požiadavky. S nástupom 4. priemyselnej revolúcie bude prítomnosť inteligentných vertikálov výraznejšia a spoločnosti vykonávajúce video dohľad musia byť pripravené poskytnúť riešenia inteligentným mestám, priemyslu, dopravným a maloobchodným organizáciám. Hanwha Techwin už poskytuje produkty pre tieto vertikály a plánuje v blízkej budúcnosti rozšíriť svoju ponuku špecializovaných riešení o riešenia správy aktív s technológiou IoT.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Hanwha Techwin Europe

O spoločnosti Hanwha Techwin

Spoločnosť Hanwha Techwin je výrobcom vysoko kvalitných bezpečnostných produktov. Spoločnosť Hanwha Techwin je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenia v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných riešení a produktov z oblasti security. Do portfólia Hanwha Techwin patria najmä systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení na báze IP.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokPrémiové CCTV kamery AXIS pre dohľad nad školami, obchodmi, bankami a kancelárskymi budovami
Ďalší článokZelený dizajn pre udržateľnejší svet
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ