ZDIEĽAŤ

Napriek všeobecnému rozruchu okolo „smart city“ inteligentných miest, každodenných titulkoch o nových smart city projektoch, miliardových investíciách vlád po celom svete do tejto oblasti, je často počuť otázku: „Ale čo je vlastne inteligentné mesto?“.

Dnes sa mnohí z nás obracajú na spoločnosť google, aby našli rýchlu odpoveď. Jeden z prvých výsledkov je z Wikipédie, ktorá v súčasnosti inteligentné mesto popisuje ako „Inteligentné mesto je mestská oblasť, ktorá využíva rôzne typy elektronických snímačov na zhromažďovanie údajov na poskytovanie informácií, ktoré sa používajú na efektívne riadenie aktív a zdrojov.“

Iný online slovník definuje inteligentné mesto ako „rozvinutú mestskú oblasť, ktorá vytvára udržateľný hospodársky rozvoj a vysokú kvalitu života tým, že vyniká vo viacerých kľúčových oblastiach ekonomiky, mobility, a životného prostredia.“

Existuje široká škála definícií pre to „čo robí inteligentné mesto inteligentným“. Ako ukazuje nasledujúci diagram, existuje veľa potenciálnych faktorov, ktoré môžu prispieť k tomu, že mesto sa považuje za „inteligentné“.

Inteligentne mesto

Žiadna univerzálna definícia

India je jednou z krajín, ktorá prijala národný program pre inteligentné mestá. Vláda v Indii si pri odpovedi na otázku „čo je inteligentné mesto“ zvolila skromný a objektívny prístup. Uvádza: „Odpoveď je, že neexistuje všeobecne prijateľná definícia inteligentného mesta. Znamená to rôzne veci pre rôznych ľudí. Konceptualizácia inteligentného mesta sa líši v závislosti od krajiny a aj samotného mesta. Závisí od úrovne rozvoja, ochoty meniť a reformovať, zdrojov a obyvateľov mesta.

Šesť kľúčových cieľov inteligentných miest

Takže namiesto toho, aby sme hovorili o inteligentnom parkovisku, inteligentnej zdravotnej starostlivosti, inteligentnom poľnohospodárstve, inteligentnej doprave, inteligentnej štátnej správe, inteligentnej energii alebo inteligentnej inteligencii, môžeme sa pozrieť na to, ako sú iniciatívy inteligentných miest zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých z nasledujúcich cieľov:

Efektivita služieb – optimalizovať využívanie verejných zdrojov a zabezpečiť vysokú úroveň služieb občanom.
Udržateľnosť – rozvíjať mesto s veľkým dôrazom na vplyv na životné prostredie.
Mobilita – umožniť občanom, pracovníkom a návštevníkom jednoducho sa pohybovať v meste, či už pešo, bicyklom, autom, verejnou dopravou atď.
Bezpečnosť a ochrana – zlepšiť bezpečnosť verejnosti v každodennom živote ako aj pripravenosť na mimoriadne udalosti a katastrofy.
Hospodársky rast – prilákať podniky, investorov, občanov a návštevníkov.
Reputácia mesta – neustále zlepšovať obraz a reputáciu mesta.

Úspešné projekty inteligentných miest, bez ohľadu na ich hlavné ciele, pomôžu mestám priblížiť sa ku konečnému cieľu, zlepšiť celkovú kvalitu života.

Technologické základy inteligentného mesta

Projekty inteligentného mesta tiež zdieľajú tri spoločné technologické základy – snímače IoT, konektivitu a údaje. Snímače sú reprezentované akýmkoľvek pripojeným zariadením, ktoré dodáva informácie do siete. Konektivita sa poskytuje prostredníctvom pevných alebo bezdrôtových sietí a dáta predstavujú ukladanie, analýzu a prezentáciu údajov v reálnom čase a historických údajov. Spojením týchto troch základných kameňov je mestám poskytovaná silná platforma pre nové a účinnejšie spôsoby vytvárania lepšieho priestoru pre život. To dokazujú tieto možností využitia systémov inteligentného mesta:

Inteligentné odpadové hospodárstvo. Kontajnery na odpadky sú vybavené snímačmi, ktoré umožňujú obslužnej spoločnosti vedieť, ako sú plné. Zberné trasy sú automaticky optimalizované na základe skutočných potrieb.

Inteligentné parkovacie riešenia, kde snímače sledujú dostupné parkovacie miesta. Dostupné možnosti parkovania sú prezentované vodičom buď prostredníctvom digitálnych značiek pozdĺž ciest, alebo prostredníctvom mobilných aplikácií, takže ľahko nájdu najlepšiu možnosť parkovania.

Systémy inteligentnej automatizácie budov, ktoré napr. automaticky prispôsobia vykurovanie a vetranie na úroveň obsadenosti a zabezpečia vypnutie svetla, keď nikto nie je v miestnosti.

Inteligentné verejné bezpečnostné riešenia, kde rôzne snímače a pripojené kamery umožňujú orgánom činným v trestnom konaní a ostatným zložkám integrovaného záchranného systému, aby efektívne reagovali a riešili incidenty a mimoriadne situácie.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870
Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokHANWHA TECHWIN predstavuje kompaktné 4 A 8 kanálové WISENET NVRS pre dopravné aplikácie
Ďalší článokVysoko výkonná PTZ kamera s funkciami pre pokročilú analytiku
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ