ZDIEĽAŤ

Bezpečnosť a ochrana boli v bankách vždy prioritou. Musia totiž zabezpečiť, aby boli ľudia a aktíva v banke chránené pred akýmkoľvek poškodením. So stupňovaním video monitorovania (zvýšenie počtu bezpečnostných kamier) sa zaistila bezpečnosť a ochrana, však teraz je potrebné zaoberať sa ochranou súkromia pracovníkov a návštevníkov pobočiek bánk. Rovnováha súkromia, bezpečnosti a zabezpečenia sa preto musí stať prioritou všetkých pobočiek bánk. Iba dosiahnutím tejto rovnováhy môžu banky zabezpečiť, aby sa rešpektovalo súkromie návštevníkov bez toho, aby sa stratili cenné postrehy/údaje, ktoré zabezpečia bezpečné prostredie v rámci pobočky.

Prečo potrebujú banky zabezpečiť súkromie jednotlivých pobočiek?

Klienti bánk majú rôzne dôvody na návštevu ich pobočiek. Môžu to byť poradenské služby, výber/vklad hotovosti alebo cenných aktív a pod. Z tohoto prostého dôvodu zostávajú banky stále atraktívnym cieľom pre zločincov a musia prijať rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu ich zamestnancov, majetku a zákazníkov, aby sa ľudia pri návšteve pobočky cítili bezpečne.

Zavedenie iniciatív, ako napr. GDPR, znamenalo, že organizácie musia zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré majú o jednotlivcoch k dispopzícii. GDPR mení definíciu osobných údajov, odrážajúc zmeny v technológii a spôsoby, ktorými organizácie zhromažďujú údaje o ľuďoch. Popri profilovaní alebo vytváraní snímky individuálnych preferencií sa GDPR vzťahuje aj na údaje týkajúce sa fyzickej, psychologickej, genetickej, ekonomickej, kultúrnej, sociálnej alebo biometrickej identity jednotlivca. Zber týchto údajov už nebude akceptovateľný podľa zákona o GDPR, pokiaľ s tým daný subjekt výslovne nesúhlasil.

Týka sa to aj video dohľadu (kamerových systémov), pretože biometrické údaje sú osobné údaje (týkajúce sa živej osoby) vyplývajúce zo špecifického technického spracovania fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristík fyzickej osoby, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napr. snímky tváre, skenovanie dúhovky alebo daktyloskopické údaje.

GDPR zakazuje spracovanie biometrických údajov za účelom jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, platia však tieto výnimky:

• Výslovný súhlas subjektu
• V priebehu vzťahov v oblasti zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia
• Ochrana životných záujmov subjektu alebo inej fyzickej osoby
• V priebehu súdneho konania
• Pre podstatný verejný záujem úmerný účelu ochrany základných práv a záujmov subjektu
• V sektore verejného zdravia na prevenciu a kontrolu chorôb a ohrozenie zdravia

Ako môže banka zostať v bezpečí a zároveň chrániť súkromie návštevníkov?

Použitie jedného z najefektívnejších bezpečnostných systémov – video dohľadu, je preto zložité, pretože neustále zachytáva osobné údaje. Banka však musí byť schopná sledovať osoby, ktoré vchádzajú a vychádzajú z pobočky, aby využívala spôsob, ako odradiť, identifikovať a viditeľne deklarovať jej lokálne zabezpečenie.

Napríklad zobrazením výstupu videokamery na viditeľne umiestnenom monitore môžu ľudia okamžite vidieť, že banka monitoruje ich aktivitu a že sa zaznamenáva ich prítomnosť, čo môže mať odradzujúci účinok na ľudí so zlými úmyslami. Na druhej strane však môže spôsobiť, že skutoční zákazníci sa jej budú vyhýbať, pretože sa nemusia cítiť príjemne, nakoľko sú viditeľní na monitore bez ich výslovného súhlasu.

Nové technologické pokroky umožnili prekonať túto situáciu maskovaním ľudí v obrazoch – dokonca aj v živom obraze. Maskovanie môže odstrániť všetky osobné identifikovateľné funkcie, ako sú tváre a oblečenie a namiesto toho zobraziť iba obrys postavy pohybujúcej sa okolo reálnej postavy. To znamená, že maskovaní návštevníci sa môžu stále zobrazovať na verejnom monitore, čím sa ľudia dozvedia o systéme sledovania vo vnútri pobočky, ale už nemôžu byť jednotlivo rozpoznávaní kvôli maskovaniu. Týmto spôsobom môže byť súkromie vyvážené z hľadiska bezpečnosti a ochrany, aby sa zabezpečil súlad, dôvera a dobré vzťahy s návštevníkmi, pričom sú všetci v budove chránení.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme.

S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokPrvotriedny dizajn a funkcie. Nový kompaktný komunikátor 2N je luxusným interiérovým doplnkom pre rezidencie
Ďalší článokUniverzity dnes, inteligentné mestá zajtra
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ