ZDIEĽAŤ

Spoločnosť Axis a medzinárodná asociácia verejnej dopravy, UITP, opäť spolupracovali pri výskume trendov video dohľadu vo verejnej doprave. Aká je teda hodnota video dohľadu pre verejnú dopravu?

Hodnota video dohľadu v životnom cykle incidentu

Každý deň sa vyskytujú bezpečnostné incidenty vo verejných dopravných sieťach po celom svete. Sledovanie týchto incidentov je viacstupňový proces známy ako správa incidentov – s definovanými činnosťami a pracovnými postupmi v každom štádiu cyklu incidentu. Hodnotu video dohľadu je možné vidieť na každom kroku životného cyklu: Detekcia > Prioritizácia > Odozva > Vyšetrovanie > Následné opatrenia.

Pri spätnom pohľade na výsledky z roku 2015 respondenti prieskumu zistili, že video má vo fáze vyšetrovania najvyššiu hodnotu. Najnovšia správa však ukazuje, že respondenti vo fáze vyšetrovania nájdu vo videu menšiu hodnotu, pričom fázam detekcie, určovania priorít a odozvy pripisujú najvyššiu hodnotu videa, keď sa incident stane v reálnom čase. Tento výsledok poukazuje na zistenie jasného posunu v predchádzajúcom zameraní na post-incidentové využitie video monitorovania v reálnom čase. Video dohľad je teraz aktívnou súčasťou každodenných incidentov!

Zdieľanie živého videa pre lepšiu informovanosť o situácii

Informovanosť o situácii bola uznaná ako kritický, ale často neuchopiteľný základ pre úspešné rozhodovanie v širokom spektre situácií, vrátane riadenia incidentov a bezpečnosti. Nedostatočná situačná informovanosť bola identifikovaná ako jeden z primárnych faktorov pri nehodách spôsobených ľudskou chybou. Situačné povedomie možno rozdeliť do troch segmentov: vnímanie prvkov v prostredí, pochopenie situácie a projekcia budúceho stavu.

Kvalitné video z incidentu dosahuje v tomto ohľade všetky tri situačné ciele. Okrem toho, zdieľanie informácií o situácii so všetkými zainteresovanými stranami je meraním úrovne zrelosti bezpečnosti verejnej dopravy. Správa Axis-UITP skúmala zdieľanie videa v rámci organizácií verejnej dopravy, ako aj externých zainteresovaných strán mimo verejnej dopravy. Najbežnejšie zdieľanie sa uskutočňuje v rámci organizácií verejnej dopravy, centrálnych bezpečnostných centier, za ktorými nasledujú operačné riadiace strediská a centrá riadenia staníc. Zaujímavé je, že medzi rokom 2015 a súčasnosťou existuje výrazný nárast zdieľania, čo svedčí o väčšom využívaní a zlepšovaní kapacít na to, aby organizácie verejnej dopravy sami prijímali vhodné rozhodnutia o riadení incidentov.

Zdieľanie videa s externými zainteresovanými stranami sa tiež zvýšilo, ale pomalšie ako interné zdieľanie. Je tiež zaujímavé vidieť vývoj zdieľania videa s centrami sledovania mesta, ktoré sa od roku 2015 zdvojnásobili. To naznačuje holistickejší prístup k riešeniu verejnej bezpečnosti v mestách, kde je rovnako dôležité zabezpečiť verejné mestské, ale aj verejné dopravné priestory. Spoločnými silami a zdieľaním budú zabezpečené obe oblasti.

Výzvy v reálnom čase

Aké sú hlavné prekážky pre bezpečnostných operátorov v prístupe dohľadu v reálnom čase? Niektoré z najbežnejších výziev sa týkajú starších, analógových kamerových systémov, ktoré sú stále prítomné v niektorých tranzitných sieťach. Napríklad slabá kvalita obrazu starších analógových kamier má veľký negatívny vplyv na situačné povedomie a staršie systémové architektúry nie sú určené na budúce rozšírenie alebo zdieľanie videa.

Ďalšia spoločná výzva sa týka veľkosti kamerových systémov a ťažkostí s monitorovaním rastúceho počtu kamier v reálnom čase. Prevádzkovatelia sa nemôžu sústrediť na tisíce kanálov súčasne – potrebujú automatizované upozornenia, aby sa stali efektívnejšími.

Výskum Axis-UITP ukazuje, že sektor verejnej dopravy sa jasne posunul od prístupu forenzného dohľadu k ére monitorovania v reálnom čase, ako bolo opísané vyššie. Ďalším krokom v tomto odvetví je integrácia/aktivácia pokročilých video monitorovacích systémov. Základom sú „múdrejšie“ kamerové systémy a softvér, ktorý bude operátorom dohľadu pomáhať odhaľovať a klasifikovať incidenty tak, ako sa vyskytujú, ako aj zdôrazniť tieto zistenia osobám s rozhodovacou právomocou v bezpečnostných centrách.

Aktivácia video monitorovacích systémov

Prijatie automatizovaného video dohľadu v sektore verejnej dopravy výrazne vzrástlo z niekoľkých video analýz, ktoré používala iba menšina orgánov verejnej dopravy v roku 2015. Posledná štúdia ukazuje, že všetky analýzy uvedené v prieskume Axis-UITP sú vo väčšom alebo menšom rozsahu, pričom niektoré z najpopulárnejších video analytík sa u respondentov približujú k 50% využitiu. Výhľad do budúcnosti tiež naznačuje, že automatizácia video monitorovacích systémov vo verejnej doprave sa bude aj naďalej rozvíjať, pričom väčšina analytikov hovorí o 60 až 80% využití.To jasne ukazuje, že ďalšia éra video dohľadu vo verejnej doprave spočíva v aktivácii kamerových systémov. Verejná doprava sa tak stáva inteligentnejšou a bezpečnejšou!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme.

S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokJednoduchý kamerový systém AXIS.
Ďalší článokPokročilé dynamické maskovanie od Axisu chráni súkromie ľudí pri video monitorovaní
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ