ZDIEĽAŤ

Pokrok vo vývoji AI (artificial intelligence) a CV (computer vision) napreduje dramatickým spôsobom! Počítačový vedec – Yann LeCun, s humorom odkazuje na prácu vykonávanú pred rokom 2012, pričom ju označuje ako prehistorickú.

Z hľadiska rozpoznávania objektov bola v tom čase presnosť dostupných algoritmov iba 75%. Dnes môžeme vďaka technológii založenej na Deep Learning (hlboké učenie – podmnožina strojového učenia) očakávať, že presnosť bude podstatne vyššia. Pokroky dosiahnuté v posledných 12 mesiacoch znamenajú, že sme blízko k tomu, aby sme mohli reálne uvažovať o začlenení týchto technológií do väčšiny video monitorovacích systémov. Bolo by však nesprávne pozerať sa na Deep Learning ako na nejakú pokročilú softvérovú platformu video analytiky, pretože predstavuje zmenu paradigmy v rámci sektora bezpečnosti – pokiaľ ide o to, ako možno incidenty odhaliť a reagovať na nich.

„V tomto článku, Uri Guterman, vedúci produktového a marketingového oddelenia Hanwha Techwin Europe a Alessia Saggese, spolumajiteľka spoločnosti AI Tech, hovoria o Deep Learning technológii, a tiež o tom, ako tieto dve spoločnosti spolupracujú na zavádzaní riešení, ktoré prispejú k zvýšeniu hodnoty monitorovacích systémov tým, že ponúknu skutočne praktické výhody.“

Čo je Deep Learning?

Na rozdiel od väčšiny foriem analýzy videa, vývojár aplikácie Deep Learning nemusí písať zložité algoritmy na rozpoznávanie objektov. Deep Learning má totiž schopnosť „poučiť sa z rôznych príkladov“. Počas počiatočnej fázy školenia/vývoja je aplikácia vybavená obrovským množstvom údajov, ktoré predstavujú správne vyriešené príklady a výzvy, napr. klasifikáciu osoby podľa veku alebo pohlavia. Neurónová sieť analyzuje vzťah medzi vloženými údajmi a očakávaným výstupom, ako je napr. pohlavie osoby, pričom sa naučí, ako problém vyriešiť analógiami. Ako príklad možno uviesť, že schopnosť správne určiť pohlavie osoby vyžaduje od AI experta – aby navrhol, vyškolil a preveril neurónovú sieť, ktorá počas fázy školenia používa databázu miliónov vhodne vybraných tvárí, z ktorých každá je označená známym skutočným pohlavím. Po niekoľkých dňoch učenia sa je neurónová sieť pripravená na prácu a je veľmi pravdepodobné, že bude mať presnosť približne 98%, čo je približne rovnaký výsledok, ako schopnosť ľudí urobiť rovnakú analýzu.

Integrácia tejto technológie je skutočnou výzvou

Deep Learning vyžaduje odborné znalosti v oblasti strojového učenia spolu s masívnymi výpočtovými zdrojmi, pretože aplikácia musí byť schopná vyrovnať sa s „divokými podmienkami“, ako je napr. neustála zmena svetelných podmienok, tiene, poloha tváre atď. Výsledkom je, že akákoľvek, aj tá najzákladnejšia Deep Learning integrácia bude vyžadovať server, ktorý má dostatočný výpočtový výkon a operačnú pamäť. Deep Learning možno považovať za veľmi praktický doplnok k väčšine video monitorovacích systémov, ale treba sa pripraviť aj na to, že bude vyžadovať optimalizovanú softvérovú architektúru, aby mohla byť táto technológia spustená priamo v zariadeniach.

Partneri Hanwha Techwin

Hanwha Techwin presadzuje koncepciu výrobcov video monitorovacích riešení, ktorí úzko spolupracujú s odborníkmi v tejto špecializovanej oblasti (Deep Learning), aby mali vždy prístup k najnovším inováciám a výskumu, čo je pre vývoj a integráciu veľmi podstatné. Pre Hanwha Techwin to znamená pracovať v partnerstve so spoločnosťou A.I. Tech – divízia počítačového inžinierstva, na DIEM Univerzity v Salerne (UNISA), ktorá má špecializovanú výskumnú skupinu s názvom – Inteligentné nástroje na rozpoznávanie videa. CEO spoločnosti A.I Tech, Mario Vento, je jeden z najlepších talianskych vedcov v oblasti inžinierstva a patrí medzi najcitovanejších autorov v oblasti počítačovej vízie a umelej inteligencie v Taliansku.

Onedlho pribudnú aj nové AI kamery

Hanwha Techwin taktiež pracuje na vývoji a zavádzaní nových Wisenet kamier (v druhej polovici tohto roku), ktoré budú obsahovať čipovú sadu umožňujúcu spustenie Deep Learning aplikácií priamo v kamerách. Tieto nové (4K/5Mpx) kamery budú doplnkom k existujúcej sérii prémiových kamier – Wisenet P. Spočiatku však budú ponúkať iba presnejšie formy existujúcich typov video analýz. Okrem iného budú poskytovať aj platformu pre našich technologických partnerov, aby mohli používať naše API rozhrania a zavádzali tak prelomové Deep Learning aplikácie, ktoré bude možné ľahko integrovať do našich nových kamier.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Hanwha Techwin Europe

O spoločnosti Hanwha Techwin

Spoločnosť Hanwha Techwin je výrobcom vysoko kvalitných bezpečnostných produktov. Spoločnosť Hanwha Techwin je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenia v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných riešení a produktov z oblasti security. Do portfólia Hanwha Techwin patria najmä systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení na báze IP.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokNapredovanie obchodných centier za pomoci pokročilej video analýzy
Ďalší článokAXIS uvádza na trh cenovo dostupné kamery pre malé podniky z produktovej rady – AXIS Companion
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ