ZDIEĽAŤ

Spôsob, akým ľudia nakupujú, sa neustále mení. S narastajúcou popularitou online nakupovania si môžeme kúpiť takmer čokoľvek, čo je možné doručiť „pred dvere“.

To znamená iba jedno – ak niekedy uprednostníme nákupné centrum pred online nákupom, tak to má nejaký dôvod – konkrétny zážitok. Nie je to iba o nakupovaní, ale aj o zážitkoch, ktoré vám moderné nákupné centrá poskytnú, pričom to nemusí byť na prvý pohľad evidentné. Nákupné centrá sú prostredím, kde sa stretávame s priateľmi, rodinou a podobne zmýšľajúcimi nakupujúcimi, pričom ide o priamu komunikáciu s rôznymi značkami s očakávaním bezproblémového priebehu nákupu a komplexného zážitku.

Rozsah vývoja tohoto trendu sa líši po celom svete. Podľa správy AT Kearney s názvom – „budúcnosť nákupných centier“, budú musieť prevádzkovatelia nákupných centier zvládnuť a dostatočne integrovať dve nasledujúce technológie na dosiahnutie ideálneho a bezproblémového zážitku zákazníkov:

1. Technológie, ktoré spotrebitelia používajú vo svojom každodennom živote na komunikáciu a vykonávanie obchodných a iných aktivít, ako sú napr. mobilné telefóny, tablety a tomu príslušné aplikácie.

2. Využívanie technológií na identifikáciu jednotlivých zákazníkov – pohyb zákazníka v nákupnom centre, výpočet času zotrvania, analýza správania zákazníka a v neposlednom rade je to komunikácia so zákazníkmi a vytváranie real-time marketingu – reklamy a propagačné príležitosti.

Zovšeobecňovanie je zvyčajne risk, ale výskum a skúsenosti z praxe naznačujú, že mnohí prevádzkovatelia nákupných centier zaostávajú za svojimi nájomníkmi (predajcami/obchodmi), pokiaľ ide o používanie pokročilých video-analytických riešení.

Ako sa môžu nákupné centrá zlepšiť pomocou zakomponovania video-analytických riešení?

Nájomcovia (predajcovia/obchody) v nákupných centrách bežne platia fixné nájomné na základe toho, v akej časti je ich prevádzka umiestnená, akú má veľkosť, konfiguráciu priestoru a pod. Za toto všetko očakávajú, že prevádzkovatelia nákupných centier pre nich vytvoria adekvátne podmienky, ktoré zaručia napr. bezproblémový prístup zákazníkom do ich prevádzky a prostredie, ktoré zákazníci radi navštevujú a opätovne sa doňho vracajú.

„Dopravné trasy“ v nákupnom centre odrážajú predajnú príležitosť vytvorenú obchodným centrom, ktoré ponúkajú jednotlivým prevádzkam zachytiť túto príležitosť a vo výsledku ju premeniť na predaj a s tým súvisiaci zisk.

Počítanie návštevníkov poskytuje prehľad o činnosti centra, trendoch alebo obdobiach so špičkovou návštevnosťou a ďalších dôležitých faktoroch. V neposlednom rade je to počítanie návštevnosti na základe počasia, sviatkov a propagačných akcií. Podrobný prehľad o počte návštevníkov je veľmi dôležitý, nakoľko sa dajú na základne týchto informácií prispôsobovať denné marketingové kampane s cieľom riadiť cestu návštevníkov v nákupnom centre.

Manažéri nákupných centier strávia veľa času určovaním najlepšej kombinácie obchodov pre spádovú oblasť. Počítanie návštevníkov v kombinácii s inými údajmi, ako sú demografické prehľady (napr. vek a pohlavie), môžu pomôcť tým, že sa porovná popularita a výkonnosť rôznych umiestnení maloobchodných predajní v rámci nákupného centra, ako aj návštevnosť krížových obchodov, aby sa zistilo, aký druh spotrebiteľa navštevuje nákupné centrum a ako sa tam správa.

Ďalšou dôležitou oblasťou pre prevádzkovateľov nákupných centier, ktorá sa tiež týka správania zákazníkov, je optimalizácia rozloženia lokality. Pomocou informácií z video analýzy – ako je počítanie návštevníkov, čas ich zotrvania a tepelné mapy, môžu pochopiť tok zákazníkov v obchodnom centre a tomu prispôsobiť ďalšie faktory – identifikácia hot-spotov, úzkych miest a posúdenie zmien rozloženia. Takáto inteligentná analýza sa následne môže aplikovať na posúdenie dopadu, ktorý budú mať potenciálni nájomníci na obchodné centrum a dokonca sa rozšíri na pomoc pri informovaní o štruktúrach nájomného.

Pre prevádzkovateľov nákupných centier, ktorí chcú do svojej organizácie vštepovať kultúru rozhodovania sa založeného na faktoch, zhromažďovania spoľahlivých a hodnotných údajov pre dôležité obchodné rozhodnutia, poskytuje video analytika dobrý referenčný bod, od ktorého sa odráža úspešná a dlhodobo udržateľná cesta celého nákupného centra.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme.

S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokNové rádiometrické termálne kamery Wisenet T s meraním teploty
Ďalší článokPrincíp strojového učenia a jeho prínos vo video monitorovacích systémoch
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ