ZDIEĽAŤ

Banky vidia príležitosti, ktoré prinášajú nové inovácie a zameriavajú sa na to, ako sa dajú využiť na zlepšenie oblastí, ako sú osobné poradenské služby alebo zlepšovanie skúseností zákazníkov.

Mnohé banky sú nútené prehodnocovať vlastné skúsenosti, ako ponúkať zákazníkom jednoduché, rýchle, relevantné a personalizované služby, ktoré sú očakávané ako štandardné.

Inovácia je zameraná na to, že ponúka to najlepšie z oboch svetov – hybridná digitálna / fyzická skúsenosť umožňuje zákazníkom prevziať kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami a plánovať, ako budú v budúcnosti spravovať svoje peniaze. Pobočky sú stále dôležitou službou a predajným kanálom, pretože ľudia stále chcú ľudské interakcie, keď sa zaoberajú jednou z najdôležitejších oblastí ich života. V konečnom dôsledku najlepší spôsob, ako udržať a zvyšovať tržby, je prostredníctvom pevných vzťahov so zákazníkmi.

Kľúčové zložky pre zlepšenie úspešnosti pobočky

Skúsenosť zákazníkov je rozhodujúcim faktorom úspechu. Kvalita skúseností s pobočkami je veľmi dôležitá, najmä keď zákazníci zvažujú produkt, ktorý má vplyv na ich život, napríklad hypotéku alebo založenie dôchodkového sporenia. Pri takýchto rozhodnutiach, komunikácia s bankou, od porozumenia prideleného poradcu, až po to, ako dlho musia čakať v rade, môže zlepšiť alebo zhoršiť ich vzťah s bankou. Nie je pochýb o tom, že pozitívna skúsenosť zákazníkov je jedným z najdôležitejších faktorov, pokiaľ ide o úspech v bankovníctve.

Analýzy videa sú veľmi vhodné na to, aby finančným inštitúciám pomohli zlepšiť služby a skúsenosti zákazníkov. Môže byť použitá na optimalizáciu biznis procesov sledovaním dĺžky radov, meraním naplnenosti priestoru pobočky, zhromažďovaním demografických informácií a rozpoznávaním tvárí. Navyše so sieťovým systémom pre audio si banky môžu vybrať kombináciu hudby na pozadí s plánovanými a živými oznamami, pre vytvorenie čo najlepších možných zážitkov pre zákazníkov.
Niektoré z nich podrobnejšie rozoberáme nižšie.

Sledujte čísla návštevníkov

Ľudia, ktorí počítajú analytické údaje, uľahčujú bankám sledovať čísla návštevníkov v súvislosti s obchodnými aktivitami, ako sú napríklad marketingové kampane, organizované udalosti, alebo v súvislosti s vonkajšími faktormi, ako sú napríklad poveternostné podmienky. Toto poskytuje cenné informácie a merania, napríklad meranie úspešnosti marketingovej kampane. Môže byť tiež užitočná pre optimalizáciu prevádzky, ako je určenie počtu zamestnancov a najlepšie časy otvárania pobočiek.

Udržujte zákazníkov spokojných

Analýza sledovania dĺžky radov môže poskytnúť rovnako užitočné údaje, čo umožňuje finančným inštitúciám prispôsobiť prácu zamestnancov a skrátiť dobu čakania zákazníkov.

Je všeobecne známe, že keď zákazník čaká dlhšie ako tri minúty, jeho vnímanie čakacej doby sa násobí každú ďalšiu minútu. Analýza videí môže pomôcť organizáciám presne určiť a vyriešiť problémy s poskytovaním služieb, čo prinesie šťastnejších, vernejších zákazníkov a v konečnom dôsledku lepší predaj.

Spoznajte svojho zákazníka

Analýza tváre vám môže poskytnúť prehľad a štatistiky o rôznych aspektoch zákazníka, ako napríklad odhad vekových rozsahov a pohlavia zákazníkov. Vďaka týmto informáciám banky môžu efektívnejšie zamerať svoju komunikáciu na návštevníkov, takže sa zákazník bude cítiť lepšie. Vďaka rozpoznaniu tváre jednotlivci môžu oceniť osobné privítanie a nájsť personál pripravený na ich príchod. Táto technológia sa môže použiť aj v bankomatoch ako alternatíva k zadávaniu kódov PIN, čím sa zvýši pohodlie zákazníka.

Pozdvihnite náladu zákazníkom

Povedomie o značke, pocit zlepšenej spokojnosti zákazníkov a lojalita zákazníkov môžu byť jemne ovplyvnené hudbou na pozadí. Vytvorenie dobrej atmosféry prináša zákazníkom lepší pocit z času strávenom na pobočke a zlepší ich vnímanie značky. Navyše sa predpokladá, že hudba zvýši produktivitu pracovníkov, zlepší zamestnaneckú morálku a motiváciu, čo môže viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov a zvýšeniu produkcie banky.

Zlepšenie skúseností zákazníkov pomocou metrík videa a hudby na pozadí

Najlepší spôsob, ako vyniknúť v prostredí veľmi regulovaného trhu, kde spotrebitelia, ktorí majú veľa možností a ponúkajú sa prevažne tie isté produkty, je ponúknuť zákazníkom výnimočné služby. Finančné inštitúcie musia zabezpečiť, aby každá interakcia so svojimi zákazníkmi bola konštruktívna. Analýza videa a hudba na pozadí sú zásadné pre tento proces. V spojení s vylepšeniami na procesoch vplývajúcich na skúsenosti zákazníkov, je možné získať kvantifikovateľný výsledok.

Zatiaľ čo sme videli výhody, ktoré poskytuje analýza videa z hľadiska optimalizácie aktivít pobočky, od stanovenia presného počtu zamestnancov, cez sledovanie rád a efektívnych investícií do kampaní, existujú ďalšie kroky, ktoré je možné prijať na zhromažďovanie informácií, pre zlepšenie skúseností zákazníkov. Kombináciou videozáznamov s inými technikami zhromažďovania údajov v rámci pobočky, ako sú prieskumy, môžu banky efektívnejšie poskytovať a predávať svojím zákazníkom produkty.
Od chvíle, keď zákazník prechádza dverami, až do okamihu, keď odchádza, každý krok zákazníckej cesty by mal mať pridanú hodnotu.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme.

S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAxxonSoft Video analytické nástroje
Ďalší článokAko udržiavať počítačovú bezpečnosť vo všetkých vašich zariadeniach
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ