ZDIEĽAŤ

AxxonSoft je popredná svetová softvérová spoločnosť, ktorá kombinuje IP bezpečnostný informačný manažment, inteligentnú video analýzu, video management softvér, rozpoznávanie tváre a registračných značiek vozidiel, monitoruje trasy pohybu a je široko otvorenou platformou pre potreby malých, stredných a väčších riešení.

Video analýza

AxxonSoft Video analytické nástroje

Predstavuje filter pre sledovanie objektov, ktorý je vyvinutý na báze neurónových sietí a slúži pre analýzu pohybujúcich sa či zanechaných objektov. Táto funkcia umožňuje filtrovať falošné alarmy z monitorovanej scény. Filter presne rozpozná špecifikovaný objekt, napr. osoby alebo vozidlá. Na zabezpečenie vysokej úrovne spoľahlivosti je možné filter na báze neurónových sietí upravovať na vykonanie špecifickej úlohy na základe nadobudnutého záznamu v objekte.

S aktualizovanou verziou je možné ľahko nahradiť súbor pre neurónový filter detekcie ohňa / dymu. Aktualizácia umožňuje dodatočné učenie neurónového filtra spoločností AxxonSoft, ktorého výsledkom je prispôsobený súbor pripravený na použitie pre konkrétny objekt.

AxxonSoft Video analytické nástroje

Bolo tiež pridané filtrovanie falošných výsledkov pre rozpoznanie tvárí osôb. Týmto sú filtrované objekty, ktoré mohli byť pravdepodobne nesprávne označené ako tváre. Výsledky rozpoznania tvárí vrátane možných falošných detekcií sú zobrazené v paneli udalostí, ale sú následne ignorované v prípade vyhľadávania v zázname. Na základe rozpoznania tváre je teraz možné určiť vek aj pohlavie osoby. Tieto dáta je možné zobraziť v paneli udalostí a môžu byť uložená v databáze pre ďalšie štatistické analýzy.

V nástrojoch detekcia bolo pridané množstvo objektov, ktoré spustia alarm pri dosiahnutí špecifikovaného počtu objektov v oblasti.

Aktualizácia tiež predstavuje možnosť sledovania registračných značiek vozidiel (EČV). Dodatočne bolo tiež znížené vyťaženie CPU pre rozpoznanie nadmerne veľkých registračných značiek.

Forenzné vyhľadávanie v záznamoch

AxxonSoft Video analytické nástroje

Okrem detekčného nástroja Sledovanie objektov (Object Tracker) je tiež možné využiť základnú detekciu pohybu pre generovanie metadát, ktoré môžu byť použité pre forenzné vyhľadávanie v zázname MomentQuest. Keďže detekcia pohybu vyžaduje značne nižší výpočtový výkon, je možné znížiť cenu celého systému, vďaka nasadeniu väčšieho počtu kamier na server.

Teraz je možné vykonať vyhľadávanie podľa tvárí a registračných značiek vozidiel naprieč všetkými kamerami v Axxon doméne. K tomuto je potrebné otvoriť panel objektov pri vyhľadávaní a označiť požadovanú doménu (oblasť), či jednotlivé kamery.

Archívy so záznamom môžu byť automaticky kombinované pre prehrávanie. Toto je napríklad užitočné, ak sú záznamy z jednej kamery ukladané na viacerých archívov súčasne, napr. kontinuálny záznam v nízkej kvalite v Archíve 1 a záznam vo vysokej kvalite v prípade spustenia detekcie v Archíve 2. V prípade prehrávania záznamu v kombinovanom archíve má vyššiu prioritu zobrazenie záznamu vysokej kvality (Archív 2), v časti záznamu, kde nie je detekovaný pohyb, či iná detekcia dôjde k automatickému prechodu na záznam nízkej kvality (Archív 1).

Tiež boli pridané funkcie, ktoré Vám umožnia:
• Nahrať externé videa v „RAW“ formáte pre forenzné vyhľadávanie.
• Vybrať prednastavené časové intervaly (ďalších 5,15, 30 minút, posledná hodina atď.) vo vyhľadávaní.
• Vybrať dĺžku časových intervalov pre vyhľadávanie podľa náhľadov.
• Skopírovať pravým tlačidlom dátum a čas vyhľadaného záznamu do schránky.

Webový klient

AxxonSoft Video analytické nástroje

Došlo k značnému vylepšeniu webového klienta vrátane:
Zabezpečeného pripojenia cez protokol HTTPS;
Podpory náhľadov, ako u desktopovej verzii klienta;
Výberu archívu pre prehrávanie;
Audio záznamu mp4;

AxxonSoft Video analytické nástroje

Nastavenie kompresného pomeru pre exportované video vo formáte AVI.

AxxonSoft Video analytické nástroje

Tiež bola pridaná možnosť zobrazenia štatistík kamery. Je možné zobraziť pixelové rozlíšenie, FPS, bitrate a kompresný formát pre každý video stream kamery. Ak bitrate prekročí očakávané hodnoty 1 alebo 2 Mbit/s na megapixel, je stream označený špeciálnym symbolom.

Nastavenia súkromia

AxxonSoft Video analytické nástroje

Je možné nastaviť polygón ako masku súkromia pre zobrazenie v reálnom čase. V prípade prehliadania záznamu v archíve systém maskovanie nezobrazí.

V zázname je možné skryť akýkoľvek statický, či pohybujúci sa objekt pre vybrané úlohy používateľov. Nepriehľadná maska je zobrazená ako plná farba prekrývajúca zamaskované objekty pre prehliadanie a vyhľadávanie videozáznamov, rovnako tak i pri exporte videa.

Pre vymazanie objektu jednoducho nastavte jeho maskovacie zóny: na prvej a poslednej snímke sekvencie, v ktorej sa objekt vyskytuje za pomocou voliteľného oválu, či obdĺžnika. Axxon Next automaticky vykoná lineárnu interpoláciu polohy masky v celej sekvencii videa.

AxxonSoft Video analytické nástroje

Ak chcete dosiahnuť ešte lepšie výsledky, môžete v rámci sekvencie pridať medziľahlé zóny. Softvér potom interpoluje polohu masky medzi jednotlivými zónami.

Teraz tiež môžete zakryť tváre osôb pre vybrané úlohy používateľov. K tomuto musí byť povolená analýza rozpoznávania tvárí osôb na vybraných kamerách. Ľudské tváre budú skryté pri živom náhľade, vyhľadávanie v archíve, rovnako ako pri exporte video záznamu.
Schopnosť maskovania tvárí a objektov môže byť nevyhnutná pre dodržanie GDPR (General Data Protection Regulation).

Pravidlá bezpečnosti

Teraz je možné konfigurovať bezpečnostné pravidlá pre užívateľov, vrátane:

AxxonSoft Video analytické nástroje

• Nastavenie minimálnej dĺžky hesla
• Ukladanie histórie hesiel
• Nastavenie intervalu expirácie hesla
• Nastavenie požadovanej zložitosti hesla
• Zabránenie súčasnému pripojenie do systému pod totožným užívateľským menom
• Zablokovanie používateľského účtu po určitú dobu, pri prekročení daného počtu pokusov o prihlásenie s neplatným heslom.

Dodatočne je tiež ku každej udalosti užívateľa priradená IP adresa prihláseného užívateľa. Pri prístupe na server je ukladaná MAC adresa počítača do systémového logu a udalosť spustenie exportu teraz obsahuje užívateľské meno. Teraz je možné vytvoriť zoznam povolených IP adries pre prihlásenie na server.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti AxxonSoft

O spoločnosti AxxonSoft
AxxonSoft je popredná svetová softvérová spoločnosť, ktorá kombinuje IP bezpečnostný informačný manažment, inteligentnú video analýzu, video management softvér, rozpoznávanie tváre a registračných značiek vozidiel, monitoruje trasy pohybu a je široko otvorenou platformou pre potreby malých, stredných a väčších riešení.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokNová funkcia PTZ Autotracking s AXIS Perimeter Defender
Ďalší článokInteligentné technológie, ktoré pomáhajú bankám zlepšiť spokojnosť zákazníkov
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ