ZDIEĽAŤ

„Základným pravidlom každej technológie používanej v podnikateľskom prostredí je to, že automatizácia aplikovaná do prevádzky zvyšuje efektivitu.“ Túto vetu kedysi povedal Bill Gates a pre náš zdigitalizovaný svet stále platí, čím ďalej tým viac. Čo jednotlivci zažívajú v menšom prostredí, napríklad prostredníctvom autonómneho robotického vysávača, ktorý uľahčuje náš život, je prenesené do inej dimenzie, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie.

Čoraz väčší počet spoločností investuje do nových technológií, aby zvýšili efektivitu a účinnosť svojich aktivít, napríklad prostredníctvom automatizovaných procesov. Jedným z takýchto odvetví, ktoré sa najmä v posledných rokoch zameralo na automatizované riadenie, je ropný a plynárenský priemysel. Bezpečnostné systémy sú teda prvkom, ktorý by sa nemal podceňovať pri ochrane kritickej infraštruktúry, ako sú napríklad ropné plošiny.

Od mužov k strojom

V roku 2015 sa počet ropných plošín rýchlo znižoval. V dôsledku toho tento segment potreboval pre svoje stroje menej pracovníkov. Keď sa však množstvo ropných plošín začal koncom roka 2016 zvyšovať, počet pracovníkov zamestnaných v tomto priemysle sa v rozpore s očakávaniami nezvyšoval.

Dôvodom tejto statickej miery zamestnateľnosti bola silná automatizácia odvetvia ropy a plynu. Spoločností videli príležitosti, a prišli s novým vývojom. Táto zmena mala mnoho pozitívnych výsledkov, najmä z hľadiska bezpečnosti a účinnosti. Automatizované ťažké stroje môžu teraz vykonávať úlohy, ktoré boli kedysi veľmi náročné pre ľudí. Investovaním do automatizácie by ropný a plynárenský priemysel mohol poskytnúť ešte lepšiu úroveň prostredia a služieb pre svojich zamestnancov, zákazníkov a zároveň znížiť prevádzkové náklady.

Úloha bezpečnostných systémov v procese automatizácie

Zatiaľ čo výmena a modernizácia strojov je často prvým krokom v procese automatizácie, nie sú to jediné faktory, ktoré pomáhajú zlepšovať efektivitu a prispievajú k bezpečnosti a ochrane zamestnancov. Jedným z významných prvkov sú bezpečnostné systémy, ktoré zahŕňajú kamery a reproduktory, ako aj špeciálne senzory. Kombináciou funkcií, ako je riadenie prístupu, termálne zobrazovanie a video analýza obrazu, môže byť vytvorený komplexný systém, ktorý poskytne celkovú ochranu pomocou viacerých prvkov na rôznych miestach súčasne.

S možnosťou inštalácie kamier do kritických alebo nebezpečných častiach ropného a plynárenského zariadenia (napr. prostredie s hrozbou výbuchu) nie je potrebné, aby ľudia manuálne kontrolovali nebezpečné procesy alebo stroje. Na základe inteligentnej video analýzy je možné rozpoznávať a predchádzať potenciálnym hrozbám pomocou alarmov z kamery.

Úložiská zásob ropy sú často na obrovskej ploche a monitorovanie každej časti prevádzkovateľmi je v mnohých prípadoch časovo náročné a vyžaduje množstvo ľudskej práce. Preto strategicky umiestnené IP kamery integrované so softvérom inteligentnej video analýzy umožňujú operátorom monitorovať väčšie prostredie v omnoho kratšom čase.

Príkladom môže byť ropná plošina Sinopec, ktorá je treťou najväčšou komerčnou rezervou ropy v Číne. Pozostáva z 32 veľkých nádrží s ropou, čerpacích staníc pre prečerpávanie ropy na celkovej ploche 100 000 m3. Zabezpečenie takejto oblasti bez kamier by bolo takmer nemožné. Plošina Sinopec má nainštalovaný systém pozostávajúci zo sieťových kamier, ktoré sú založené na otvorených IP štandardoch. Tento systém tiež pozostáva zo streamingových mediálnych serverov na ukladanie videa a video monitorovacích terminálov, ktoré ukladajú a spracovávajú obrovské množstvo dát z celého okolia. Aplikácia kamier založených na tepelnom zobrazovaní pomáha monitorovať výšku hladiny ropy v nádržiach, ako aj pohyb osôb v oblasti okolo nádrží.

V iných prípadoch je možné použiť termálnu technológiu na detekciu narušenia perimetru, alebo tiež na detekciu netesností v potrubiach, ventiloch atď. Obzvlášť v oblastiach, kde sú netesnosti ťažšie odhaliteľné, môže byť vlastnosť kamier monitorovať tepelné zmeny rozhodujúca. Napríklad umožňuje zamestnancom rozpoznať úniky tekutín na vodnej hladine kvôli rôznej hustote a teplote oleja a vody.

To isté platí aj pre zmeny tlaku a teploty. Pokles tlaku spôsobuje pokles teploty a naopak. To môže byť zistené termokamerou, ktorá môže následne spustiť alarm.

Rýchla reakcia bez falošných poplachov

Schopnosť okamžite reagovať je nevyhnutná pri posudzovaní mimoriadnych udalostí. Kamery a alarm môžu byť prepojené a v prípade nebezpečenstva, ako je požiar alebo narušenie, sa núdzové hlásenie podporované videozáznamom a informáciou o mieste posiela príslušnej osobe. Týmto spôsobom dokáže operátor konať rýchlo bez straty drahocenného času. Analýzy videa môžu spúšťať alarmy na základe detekcie pohybu, detekcie dymu atď.

Kombinácia “digitálnych očí” a inteligentnej technológie môže tiež pomôcť znížiť falošné poplachy. Existuje niekoľko senzorov, ktoré možno prepojiť so systémom video monitorovania a tak získať zlepšenie sledovania porúch zariadení. So schopnosťou integrovať sieťové kamery do súčasného bezpečnostného systému, sa do celého priemyselného procesu môže pridať ďalšia úroveň zabezpečenia. To zvyšuje jeho účinnosť a úroveň zabezpečenia a zároveň chráni zdravie ľudí.

Ak bola odoslaná správa o poplachu, obsluha monitorovacieho centra, môže vidieť postihnutú oblasť na obrazovke a môže rozhodnúť, ktoré kroky sa majú vykonať. Je potrebné zavolať bezpečnostnú alebo požiarnu službu, alebo je to falošný alarm (napr. len zviera, ktoré vstúpilo do priestorov).

S najnovšou technológiou sieťových kamier prichádza aj výhoda extrémneho výkonu v nízkych svetelných podmienkach alebo elektronickej stabilizácie obrazu. Tak isto efektívnym kódovaním, sa udržiavajú požiadavky úložného priestoru bez kompromisu na strane kvality obrazu s vysokým rozlíšením. Pritom systémy poskytujú aj možnosť spustenia dodatočných analytických prvkov vo využívanom video streame.

Ľudský faktor v automatizácii

Aj keď takéto zariadenia môžu uľahčiť a ochraňovať život tým, že vykonávajú ťažké alebo nebezpečné úlohy, ľudský faktor sa neodstráni. Nakoniec je to stále ľudská bytosť, ktorá zváži závažnosť situácie a robí konečné rozhodnutie. Je to nevyhnutné, pokiaľ ide o kritické rozhodnutia, ako napríklad vzdialené vypnutie zariadenia alebo časti systému. Ale najmä pre ropný a plynárenský priemysel môže byť automatizovaný systém užitočnou investíciou. Toto rozšírenie inteligentných zariadení je rozhodujúce pre zvýšenie efektívnosti, ako aj pre pracovné podmienky zamestnancov. Nakoniec by sme si mali položiť otázku: Prečo poslať zamestnanca do potenciálne nebezpečného priestoru na overenie stavu, ktorý možno ľahko monitorovať z bezpečného prostredia.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokTrendy IP interkomov pre rok 2019
Ďalší článokVytvorte dokonalý monitorovací systém s pomocou nástrojov Axis
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ