ZDIEĽAŤ

IP Interkomy si získali v posledných rokoch obrovskú obľúbenosť najmä vďaka flexibilite a bezpečnosti, ktoré ponúkajú. V roku 2018 predstavovali tieto komunikačné systémy založené na IP viac ako 60% podielu na trhu globálnych komunikačných zariadení. Vzhľadom na rozmanitú funkčnosť IP interkomov sa používajú v bezpečnostných systémoch v rôznych komerčných a priemyselných odvetviach.

Ako svetový líder v oblasti IP interkomov, sa spoločnosť 2N opäť zaoberala niektorými kľúčovými trendami pre rok 2019.

1. Zvýšenie pripojiteľnosti interkomu

Predtým, než boli zavedené IP interkomy, existovali na miestach hardvérové ​​inštalácie, pri ktorých zmena kabeláže znamenala vysoké náklady pre podniky. Ako riešenie boli nasadené zariadenia s bezdrôtovým pripojením, ktorých inštaláciu a celkovú správu si riešia koncový používatelia sami. Ale takéto systémy sa často stretávajú s problémami, ktoré ich robia nespoľahlivými.

Riešením problému nespoľahlivosti vyplývajúceho z nedostatočnej správy sietí, môže byť prijatie technologie LTE (long-term evolution) v rámci svojich IP interkomov. Integrácia technológie LTE do interkomu umožnila vysokú dátovú priepustnosť, pre jasnú hlasovú komunikáciu, streaming videa v plnej kvalite a rýchlejšiu inštaláciu interkomu. Tento vývoj interkomov znamená, že by sa teraz mohli používať na miestach, kde nie je k dispozícii klasický bezdrôtový signál. Napríklad v neprístupných oblastiach, kde komunikačné zariadenia môžu byť napájané iba batériami alebo solárnymi článkami. Z tohto dôvodu IP interkom s integrovaným pripojením LTE robí aktívne pokrytie celej infraštruktúry.

Vývoj vychádzal z výziev, ktorým čelia oblasti, kde je dostupná iba elektrická energia, ale nie dátová infraštruktúra, okrem celulárnej siete. Keďže technológia IP umožňuje vzdialené konfigurovanie jednotlivých zariadení prostredníctvom cloudu, správcovia už nemusia cestovať na konkrétne miesta, aby zmenili konfiguráciu alebo spravovali softvér. To znamená nižšie prevádzkové náklady pre spoločností.

2. Interkomy pre zvýšenie dostupnosti

Existuje veľa prípadov, keď nedostatok efektívnej dostupnosti pripojených zariadení do centrálnemu systému predstavoval mnohé výzvy v spôsobe fungovania podnikov. Avšak v posledných rokoch možno riešenie tohto problému zahrnúť do „cloudu“. Inteligentné zariadenia, ako napríklad smart telefóny a IP interkomy, sú prepojené tak, aby vytvorili optimálne pohodlie pre koncového používateľa prostredníctvom cloudu. IP interkomy zostávajú pripojené k centralizovanému cloud riešeniu , ktoré poskytuje všetky potrebné mechanizmy na pozadí.

Napríklad bezpečnostné bariéry teraz pracujú efektívnejšie na základe priameho pripojenia na dverné interkomy, ktoré sú synchronizované s centrálnym cloud riešením. Napríklad, ak sa niekto blíži ku vchodu, obsluha recepcie alebo bezpečnostní strážcovia ich môžu ihneď vidieť prostredníctvom odkazu na video na sieťovom zariadení, pripojenom na server. Nepožaduje sa, aby boli fyzicky prítomní v tej istej budove na účely autorizácie. Avšak, bezpečnostné riešenie by sa osobe vstupujúcej do budovy, javilo ako lokálna služba.

Ďalším príkladom oblasti, kde sa využívajú IP videointerkomy s videom, je vzdelávací systém. Interkomové prístupové jednotky uľahčujú zaznamenávanie návštevnosti študentov tým, že vidia, kto vstúpi do budovy a opustí ju. Tieto informácie môžu tiež poskytovať hlásenie rodičom tým, že im po príchode alebo odchode dieťaťa automaticky posielajú SMS upozornenie.

Nielen, že je systém použiteľný pre akýkoľvek sektor, ale akonáhle koncový používateľ zaregistruje svoje zariadenia do cloud softvéru na ukladanie dát, získa okamžitý prístup k monitorovaniu alebo ovládaniu ich interkomu vo dverách, kedykoľvek a kdekoľvek.

3. Integrované IP Interkomy poskytujú väčšiu bezpečnosť

Nedostatok zabezpečenia dverných interkomov spôsobuje vážne hrozby, ako je napríklad krádež identity, ku ktorému môže dôjsť, keď niekto získa neoprávnený prístup k osobným informáciám. Pri posudzovaní takých odvetví, ako je napríklad vzdelávanie, je dôležité zaistiť maximálnu možnú úroveň bezpečnosti pre pracovníkov, študentov a všetkých návštevníkov. Rozvoj v tomto sektore zvýšil efektívnosť a bezpečnosť obojsmernej komunikácie v školách medzi rodičmi a zamestnancami.

Na zmiernenie ohrození, ktoré vyplývajú z nedostatočného zabezpečenia na mieste, organizácie začali riešiť bezpečnosť na predných dverách kombináciou systémov kontroly prístupu a videodohľadu do IP interkomu. Toto poskytuje lepšie šance na odhaľovanie krádeží identity. IP interkom je umiestnený tak, že vidí do tvárí návštevníkov, na rozdiel od klasických IP kamier, ktoré sú často namontované na strop.

IP interkomy sú tu a aj tu ostanú!

V súčasnosti stále viac a viac organizácií integruje riadenie prístupu a video dohľad pre efektívnejšie komunikačné systémy. Posun výrobcov videotelefónov od analógových systémov k systémom založeným na IP, teraz umožňuje používateľom flexibilitu v riadení prístupu. Keďže pracovný priestor sa stáva čoraz rozdelenejším a vzdialenejším, schopnosť vidieť návštevníkov prostredníctvom kamier interkomu a komunikovať s nimi z akéhokoľvek miesta, bude čoraz častejšia požiadavka. Keďže, tento trend stále rastie a technológia sa stáva bežnou, očakáva sa nárast dopytu po video a audio interkomoch na báze IP.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokBezpečnosť IoT
Ďalší článokBudúcnosť ropného priemyslu _ Vývoj automatizácie
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ