ZDIEĽAŤ

Stalo sa tradíciou písať o kľúčových technologických trendoch, o ktorých si myslíme, že budú mať významný vplyv na bezpečnostný sektor v nadchádzajúcom roku. Predpovedanie budúcnosti nie je nikdy jednoduchou úlohou a zatiaľ čo mnohé nové technológie budú nepochybne z dlhodobého hľadiska významné, to, čo nás obzvlášť zaujíma, sú tie oblasti, v ktorých môžeme v krátkodobom horizonte vidieť ich prípadné využitie.

Vidíme niekoľko kľúčových trendov, ktoré sú rozšírením tých, ktoré sme identifikovali na začiatku roka 2018. V týchto oblastiach sme v uplynulých 12 mesiacoch zaznamenali dynamiku, ktorá poukazuje na ich potenciál aj v budúcom roku.

Rok 2018 podľa očakávania priniesol zameranie sa na lepšie využitie dát, ktorých dnes firmy zhromažďujú veľké objemy. Pre mnohé bola prioritou optimalizácia a správa multicloudových prostredí, rovnako ako snaha integrovať zabezpečenie už na základnej úrovni infraštruktúry. Žiadny z týchto trendov budúci rok zrejme nezmizne, navyše k nim pribudnú ďalšie.

V roku 2019 sa pravdepodobne dočkáme zaujímavo namiešanej „evolúcie“ – šírenia a rozvoja už prebiehajúcich trendov – a „revolúcie“, keď zmeny požiadaviek donútia podniky digitalizovať a rýchlejšie zavádzať nové technológie.

1. Umelá inteligencia

Vývoj umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) v ostatných niekoľkých rokoch značne pokročil vďaka usilovnej práci vedcov, dostupnosti rozsiahlych dátových súborov, vhodných na strojové učenie, nárastu výpočtového výkonu a pokrokom v súvisiacej matematike.Inovácie v týchto oblastiach vyriešili niektoré dosiaľ neriešiteľné problémy, čo vedie k silnej viere v ich ďalšie schopnosti.

2. Personalizácia a súkromie

V nasledujúcich rokoch by sa rok 2018 mohol považovať za rok, v ktorom široká informovanosť o ochrane osobných údajov dosiahla najvyšší bod, najmä v súvislosti s osobnými informáciami. Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) získala spoločnosť vo verejnom a súkromnom sektore vyššiu mieru kontroly než kedykoľvek predtým, ako organizácie zhromažďujú, uchovávajú, zdieľajú a používajú osobné informácie (vrátane informácií získaných video monitorovacími systémami). Pokiaľ ide o širšieho spotrebiteľa, je však pravdepodobnejšie, že ide o otázky súvisiace s používaním údajov zo strany Facebook, ktoré zvýšili povedomie a obavy týkajúce sa toho, čo sa stane s osobnými údajmi poskytnutými online.

Nakoniec žijeme vo svete, kde sme dostali cenné online služby výmenou za vedomé alebo nevedomé odovzdanie významného množstva osobných údajov. Tieto údaje skutočne používajú spoločnosti ako Facebook, Amazon, Google a ďalší, aby zvýšili hodnotu týchto služieb prostredníctvom vysokého stupňa personalizácie. Pre mnohých sa však zdá, že bola prekročená hranica medzi užitočnou personalizáciou a inváziou do súkromia.

V konečnom dôsledku dôvera medzi organizáciou a jej zákazníkmi sa stáva čoraz dôležitejším a hmotnejším majetkom. Nedávny výskum od poradenskej firmy Accenture naozaj vytvoril vzťah medzi dôverou zainteresovaných strán a príjmami. Obavy týkajúce sa prístupu spoločnosti k ochrane osobných údajov a využívaniu osobných údajov budú jedným z najdôležitejších aspektov dôvery.

3. Kybernetická ochrana

Je nemožné zamyslieť sa nad problémami, ktoré budú mať vplyv na každý sektor v tomto roku bez toho, aby sa zmienila kybernetická bezpečnosť. V porovnaní s predchádzajúcim bodom je najrýchlejší spôsob poškodenia dôvery medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi prostredníctvom narušenia kybernetickej bezpečnosti. Stačí sa opýtať British Airways.

Kybernetická bezpečnosť sa nikdy nevyrieši, pretože kybernetickí kriminálnici (a čoraz viac aj národné štáty) nikdy nezastavia snahu nájsť a zneužiť zraniteľné miesta. Tieto organizácie sú neuveriteľne dobre financované, organizované a môžu inovovať oveľa rýchlejšie ako spoločnosti, ktoré musia dodržiavať priemyselné predpisy. Útoky sú stále sofistikovanejšie, v čase, keď počet pripojených zariadení znamená, že potenciálne zraniteľné miesta a neisté koncové body siete rastie exponenciálne.

Jedna konkrétna oblasť zraniteľnosti, ktorá sa nedávno zdôraznila, je v dodávateľskom reťazci, kde buď nedostatok dobrej praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo dokonca zámerne škodlivé opatrenia môžu viesť k narušeniu kybernetickej bezpečnosti, a to prostredníctvom softvéru ako aj hardvéru.
Východisko produktov je stále kritickejšie ako kedykoľvek predtým, pričom výrobcovia musia mať istotu, že každé spojenie vo svojom dodávateľskom reťazci je bezpečné, ako by malo byť.

4. Inteligentná technológia prináša ekologické výhody

Už sme videli, ako môže byť analýza videa použitá ako operačný plánovací nástroj organizáciami, ktoré sa snažia zlepšiť energetickú účinnosť v kanceláriách, s následným pozitívnym prínosom pre životné prostredie. Nové typy snímačov dokážu presnejšie merať dopad na životné prostredie na konkrétnych miestach a účinne pôsobiť ako vysoko citlivé umelé „nosy“ kalibrované na rôzne formy výstupu a tepelné zobrazovanie môže byť použité na presné určenie oblastí energetického plytvania.

Kritická oblasť, kde senzory môžu zvýšiť povedomie, porozumenie a čoraz viac umožňujú nápravné opatrenia, je v kvalite ovzdušia. Či už vo vnútri budov alebo v mestskom prostredí, negatívne vplyvy na zdravie a súvisiace náklady sa stávajú stále väčším problémom. Inteligentné snímače budú zohrávať ústrednú úlohu pri riešení tohto problému na celom svete.

Takéto aplikácie prinášajú organizáciám hodnotu prostredníctvom efektívnosti a úspory nákladov (dúfajme, že aj prínosov pre zdravie), ale tiež im pomáhajú dosiahnuť svoje vlastné environmentálne a udržateľné ciele.

5. Inteligentné akcie integrácie snímačov

Samotné senzory, ako sú opísané vyššie, môžu priniesť významné výhody. Posledný trend, o ktorom sme si istí, že v roku 2019 bude čoraz častejší, bude kombinovať a integrovať senzory s cieľom vyvolať „inteligentné“ akcie.

Napríklad v inteligentnom meste môže snímač pohybu spojený s bariérou spustiť kameru, ktorá by zase vyvolala upozornenie v operačnom centre, čo by umožnilo rýchlu a primeranú reakciu. Ekologický snímač môže znova spustiť video alebo termovíznu kameru na rýchle identifikovanie požiaru, čo opäť vyvolá varovania, ktoré vytvoria rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu. Keď sa uvažuje o rozsahu snímačov – od termálnych cez pohybové, od atmosferických cez video senzory – spôsoby, ako sa môžu kombinovať, sú nekonečné, ako aj potenciálne výhody.

Technológia sa naďalej rozvíja rýchlym tempom. Zatiaľ čo sa dá ľahko rozptýliť potenciálom každého nového trendu alebo inovácie, každý z nich musí byť braný do úvahy vo vzťahu k prípadom použitia, ktoré majú priniesť maximálny pozitívny vplyv a hodnotu organizáciám a občanom. Toto zostáva objektívom, prostredníctvom ktorého sledujeme technologické trendy a ich aplikáciu, a rok 2019 sľubuje, že bude ďalším vzrušujúcim rokom pri zavádzaní nových technológií na trh prostredníctvom čoraz užitočnejších spôsobov.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme.

S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAxis predstavuje novú IP kameru chránenú proti explózii
Ďalší článokVývoj palubných kamier pre mestskú hromadnú dopravu
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ