ZDIEĽAŤ

Sme spoločnosť, ktorá sa vždy snaží pozerať dopredu, niekedy je ale užitočné chvíľu sa pozastaviť a zamyslieť sa nad minulosťou. Keďže sa blížime ku koncu roka 2018, zdá sa, že je vhodný čas na to, aby sme sa pozreli na niektoré z najvýznamnejších aktivít a trendov, ktoré tvorili bezpečnostný priemysel v uplynulom roku a ktoré podľa nášho názoru budú mať dopad aj na ten daľší.

Rozvíjajúci sa priemysel

Tempo zmien v bezpečnostnom sektore sa naďalej zrýchľuje. Počas dvoch krátkych desaťročí sa priemysel presunul z úplne analógového prostredia na výhradne digitálne. Kvalita a výkonnosť kamier rástla exponenciálne a pri pohľade dopredu je možné, že umelá inteligencia a strojové vzdelávanie otvárajú cesty novým inováciám. Takáto miera zmien kladie požiadavky na aktuálnych hráčov na trhu z ktorých sa mnohí snažia rozšíriť svoje produktové portfóliá alebo medzinárodnú stopu prostredníctvom akvizícií.

Na začiatku roka bola spoločnosť Avigilon prevzatá spoločnosťou Motorola, ktorá svoju tradičnú ponuku komunikačných technológií rozšírila o bezpečnostné riešenia.
Táto konsolidácia trhu sa určite nespomalý ani v roku 2019, pretože viac spoločností priznáva, že širšie portfólio produktov a služieb je cesta k rastu a akvizícia môže byť rýchlejším spôsobom než investície do vlastného rozvoja.

Zatiaľ čo fúzie a akvizície môžu rýchlo pomôcť spoločnostiam rozširovať svoje portfólio, spojenie týchto samostatných produktov do koherentného, jednotného riešenia môže predstavovať ďalšiu výzvu. Jednoduché používanie a riadenie sú prvoradé: prečo by niekto očakával, že bezpečnostné riešenie bude menej jednoduché ako mobilný telefón? Zo špecifikácie systému, cez inštaláciu, používanie a správu, vidíme požiadavku na dobrý dizajn a intuitívne rozhranie.

Ochrana osobných údajov

Nebolo možné ignorovať zvýšenú mieru pozornosti na súkromie a ochranu osobných údajov za posledných 12 mesiacov. Je tiež pozoruhodné, ako sa zdôraznili kultúrne a geografické rozdiely v postojoch a to pozitívne aj negatívne.

Európa je pravdepodobne najcitlivejšou oblasťou sveta, pokiaľ ide o osobné údaje. Preto nie je prekvapujúce, že Európsky parlament vytvoril v nariadení o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR) najprísnejšie predpisy na svete, ktoré stanovujú, ako môžu byť osobné údaje zhromažďované, spracovávané, uchovávané, zdieľané a používané. Každá spoločnosť v odvetví bezpečnosti, ktorá uchováva osobné údaje občanov EÚ, bude musieť dodržiavať GDPR, nariadenie má konkrétne dôsledky pre tých, ktorí používajú monitorovanie videa (o čom sa môžete presvedčiť v nasledujúcom článku).

Mimo Európy sú postoje odlišné. Napríklad v USA existuje väčšia obava o počítačovú bezpečnosť ako vlastné súkromie. Občania USA sa zdajú byť ochotnejší na zdieľanie svojich osobných údajov (pokiaľ sú presvedčení, že spoločnosti, ktoré ich vlastnia, budú chránené pred počítačovými útokmi) a umožnia prístup k ich údajom vládnymi orgánmi. Program štátneho sponzorstva, ako napríklad PRISM, ktorý umožňuje agentúre národnej bezpečnosti Spojených štátov prístup k osobným online údajom od internetových spoločností, ak to súd dovoľuje, by pravdepodobne spôsobil rozruch, ak by sa uskutočnil v Európe.

V mnohých ohľadoch rôzne prístupy jednoducho poukazujú na rôzne priority. Jednoducho povedané, USA uprednostňujú ochranu štátu, zatiaľ čo v Európe je ochrana jednotlivca prvoradá.

V iných regiónoch a krajinách po celom svete – od Kanady po Čínu, od Brazílie po Rusko – postoje, aktivity a zákony sa budú opäť líšiť. Špecifickejšie prístupy sú potrebné ako kedykoľvek predtým: v tejto oblasti prinajmenšom je svet skutočne čoraz viac regionálny ako globálny.

Narastajúce hrozby Kybernetickej bezpečnosti

Neuveriteľne dobre financovaní, kvalifikovaní a organizovaní kybernetickí kriminálnici inovujú rýchlosťou, s ktorou je ťažké udržať krok. Okrem toho sa zvyšujú dôkazy, že národné štáty podnikajú sofistikované počítačové útoky proti iným štátom, komerčným a verejným organizáciám či zariadeniam kritickej infraštruktúry.

Bez účinných opatrení týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti môže každé pripojené zariadenie predstavovať zraniteľnosť. Znepokojujúcim dôkazom toho je, že v niektorých krajinách boli výrobky vo výrobnej fáze ohrozené, je dôležitá dôvera k pôvodu akýchkoľvek výrobkov, ktoré spájate s vlastnými systémami.

Etické dôsledky

Technológie prinášajú obrovské výhody spoločnosti ako takej. Stále veríme, že naša vízia pre inteligentnejší a bezpečnejší svet bude poskytovaná prostredníctvom pokročilejších technológií. S väčšou inováciou a pokrokom – a najmä v oblastiach, ako je umelá inteligencia a strojové učenie – sa výrazne zvýšia etické otázky. Len preto, že môžeme niečo urobiť, nie vždy znamená, že by sme mali. Má však každá organizácia zavedenú základnú kontrolu, ktorá zabezpečuje, že tieto otázky sú kladené a zodpovedané? Aj keď je to vo veľkej miere vnútorná otázka, podporné iniciatívy ako Kodaňský list sú dôležitým verejným záväzkom.

Otázka dôvery

Dôvera bola vždy kritickým aspektom obchodného vzťahu, ale tradične prvky dôvery boli hmatateľnejšie: priniesli ste to, čo ste povedali, v danom termíne a za dohodnutú cenu?

Dnes môžeme sledovať „mäkšie“ prvky dôvery. Veríme vám, aby ste sa starali o naše údaje? Sú naše hodnoty zladené? Podporujete spoločnosti alebo krajiny, ktoré konajú čestne? A sto ďalších aspektov.

Dôvera sa čoraz viac bude považovať za skutočné korporátne aktívum s reálnou hodnotou. Samozrejme, v tých prípadoch, keď bola dôvera jednoznačne porušená, je jasné, že má negatívny vplyv na základné hodnoty a výkonnosť organizácie.

Koniec jedného roka a začiatok ďalšieho obdobia je logickým bodom reflexie a plánovania. Aj keď do roku 2019 vstúpime s vedomím, že sa vyskytnú nové a zatiaľ nepredvídateľné výzvy, sme optimisti. Sme presvedčený, že veľká väčšina ľudí, organizácií a vlád je zosúladená s našim vlastným názorom, že môžeme urobiť svet inteligentnejším a bezpečnejším miestom pre každého.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokZabezpečenie kritickej infraštruktúry – Viac ako len perimetrická ochrana
Ďalší článokAxis predstavuje novú IP kameru chránenú proti explózii
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ