ZDIEĽAŤ

Keď hovoríme o zabezpečení kritickej infraštruktúry, tento problém je možné rozdeliť do troch fáz:

Zabezpečenie majetku / Zabezpečenie procesov / Zabezpečenie bezpečnosti personálu

To však neznamená, že musíte ztrojnásobiť investície do bezpečnostných systémov. S technológiou založenou na IP je možné dosiahnuť všetky tri ciele jedným riešením. Integráciou existujúcich sieťových kamier a video analýzy so senzormi kontroly a snímania dát (SCADA) a systémami hromadnej komunikácie majú bezpečnostné riešenia teraz inteligenciu a všestrannosť, aby sa zaoberali prakticky akýmkoľvek scenárom od pokusu o sabotáž po zlyhanie zariadenia až po núdzovú evakuáciu zamestnancov.

Rozpoznanie hrozieb

Bez ohľadu na to, či je zámerom sabotáž, krádež alebo iná nepríjemnosť, tradičnou úlohou bezpečnostných systémov bolo zabrániť stratám na majetku. V tomto ohľade sa odvetvie kritickej infraštruktúry stalo veľmi zdatným pri integrácii sieťových kamier s radarovými, pozemnými a plotovými snímačmi a inými technológiami na detekciu ľudí a objektov, v priestoroch kde by nemali byť. Používajú termálne kamery v izolovaných, neosvetlených alebo tmavých priestoroch, ako sú rozvodne, aby zistili tepelný podpis narušiteľov, ktorí číhajú v tieni alebo sa snažia maskovať v okolí. Ako ďalšiu vrstvu ochrany dokonca integrujú sieťové zvukové systémy do týchto riešení, aby varovali potencionálnych narušiteľov.

S inteligentnou video analýzou dokážu kamerové systémy:

Overiť potencionálne hrozby a automaticky vyhodnotiť ich povahu.
Ušetrite peniaze odstránením falošných poplachov.
Poskytnúť cenné údaje pre integráciu AI a strojového učenia.

Zatiaľ čo tieto integrované riešenia dobre fungujú pre zabezpečenie perimetrickej bezpečnosťi, priemysel rýchlo zistil, že môže túto technológiu využiť aj na zmiernenie iných problémov s vysokou prioritou.

Udržiavanie systémov v prevádzke

Správna funkčnosť systémov je pre kritickú infraštruktúru zásadná. Zariadenia preto musia nepretržite monitorovať procesy, aby sa zabránilo nákladným opravám a ešte nákladnejším odstávkam. Bezpečnostné kamery sú obzvlášť vhodné pre bezpečnosť procesov. Kamera s panoramatickým priblížením sa môže ľahko presunúť z monitorovania vonkajšieho perimetru na čítanie číselníka na kritickom zariadení. Vyzbrojený pokročilou tepelnou zobrazovacou technológiou a izotermickou analýzou, termálna kamera dokáže zistiť jemné teplotné odchýlky, ktoré by mohli naznačovať prehriatie guľôčkových ložísk, blokovaný ventil alebo netesnosť. Vďaka integrovanej inteligencii a všestrannosti môžu byť bezpečnostné kamery použité na meranie úrovní nádrží, sledovanie stropov rafinérách a dokonca aj na pomoc operátorom odvrátiť rozsiahle výpadky elektrického prúdu predpovedaním porúch transformátorov.

Integrovaním monitorovania siete s monitorovacími systémami výroby, ako je SCADA, dokážu kritické infraštruktúry:

Kontrolovať procesy a overovať, či sú správne spustené.
Vizuálne posúdiť hlásené zlyhania.
Uľahčiť prediktívnu údržbu a sledovanie trendov.
Pomocou vzdialenej údržby poskytnite integráciu so sieťovými audio systémami.

Bezpečnosť personálu

Všetci vieme, že zariadenia kritickej infraštruktúry môžu byť nebezpečné miesta. Vysokonapäťové vodiče, horľavé chemikálie, nebezpečný odpad. S potenciálnymi hrozbami je bezpečnosť hlavným problémom. Aj tu môžu monitorovacie kamery zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zmierňovaní potencionálnych rizík. Môžu spustiť upozornenia, keď zistia, že ľudia prichádzajú do nebezpečných alebo hraničných oblastí, ako sú tunely, železničné trate a mosty. V prípade termálnych kamier dokážu zistiť signály včasného varovania, že samozápalný materiál, ako napríklad prach alebo mastné handry, sa budú čoskoro spaľovať. Rovnako dôležité je, že v prípade núdze môžu sledovať tepelné podpisy, aby sa všetci bezpečne evakuovali. V prípade škodlivých emisií alebo chemických únikov môžu identifikovať bezpečné výstupné cesty, ktoré zabraňujú odvzdušneniu alebo prietoku.

Kombináciou sieťového videa s kontrolou prístupu a inteligentnou analýzou môžu kritické infraštruktúry chrániť zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov, verejnosti a okolitého prostredia. Táto technológia vizuálne monitoruje dodržiavanie pravidiel a vyhodnocuje riziká v reálnom čase.

Plán bezpečnosti pre kritickú infraštruktúru sa musí zaoberať všetkými troma rizikovými oblasťami: tradičným fyzickým zabezpečením, bezpečnosťou procesov a bezpečnosťou personálu. Vzhľadom na to, že systém sledovania siete dokáže spracovať viaceré povinnosti súčasne, je schopný pomôcť zariadeniam dosiahnuť lepšiu detekciu narušenia bezpečnosti, spoľahlivejšie operácie a bezpečnejšie a zdravšie prostredie pre svoju pracovnú silu. Je to ako získať tri systémy v jednom: trojnásobok povinnosti a trojnásobok návratnosti investícií.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme.

S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokUmelá inteligencia vo video analytike
Ďalší článokPohľad na nové bezpečnostné trendy v roku 2018 – a ich potenciálny vplyv v roku 2019
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ