ZDIEĽAŤ

Používanie zariadení internetových vecí (IoT), ktoré dokážu v reálnom čase spájať a zdieľať údaje, exponenciálne rastie a používajú sa všade, od priemyselných procesov až po spotrebiteľské prostredie. Keďže sa však tieto zariadenia a systémy stali sofistikovanejšími, objem údajov, ktoré uchovávajú, narástol.
Tento nárast IoT zariadení, ktorý je doplnený nedostatočnej pozornosti v oblasti bezpečnosti vedú k znepokojujúcemu nárastu narušení a úspešným počítačovým útokom. Príchod všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v roku 2018 bola veľmi potrebnou odpoveďou na neustále sa meniacu technologickú hrozbu a dramaticky zmenila to, ako podnikatelia vnímajú počítačovú bezpečnosť a ochranu údajov.

Ako GDPR pomáha zlepšiť počítačovú bezpečnosť

Až do implementácie GDPR sa uskutočnilo veľmi malé alebo žiadne pozorovanie týkajúce sa súkromia a bezpečnosti týchto zariadení. Prijatie nariadenia však stanovuje, že všetky údaje zhromaždené prostredníctvom technológií internetu vecí musia byť teraz bezpečne riadené. Keďže organizácie sa pokúšali zabezpečiť, aby boli v súlade so zásadami GDPR, otázky a výzvy v oblasti bezpečnosti sa teraz dostali do popredia spotrebiteľov a podnikov.

Hoci zavedenie GPDR bolo pre mnohých komplikáciou, už prinieslo pozitívne výsledky. Zlepšilo totiž vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a urýchlilo rast bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie GDPR sa v súčasnosti považuje za nástroj, ktorý umožňuje spoločnostiam deklarovať, že ich osobné údaje sú bezpečné.

Nastavenie ochrany osobných údajov

Každá spoločnosť, ktorá realizuje rozsiahle projekty v oblasti internetu vecí, ktoré generujú alebo spravujú osobné údaje, musia spĺňať požiadavky GDPR. Znamená to, že ochrana údajov od začiatku projektu, musí byť hlavným faktorom. Skutočne bezpečnú službu alebo riešenie možno dosiahnuť len vtedy, ak bola bezpečnostná analýza analyzovaná v každej etape projektu – od vývoja po nasadenie. Kľúčom je zabezpečiť „bezpečnosť už od návrhu“, kde všetci zainteresovaní rozumejú bezpečnostným dôsledkom porušenia pravidiel a tomu, ako predchádzať, ako aj tomu, ako reagovať na výskyt narušenia.

Bezpečnosť musí byť všestranná, pretože najlepšie riešenie počítačovej bezpečnosti bude bezcenné, ak tí, ktorí ho používajú, nie sú riadne vyškolení. Preto je nevyhnutné, aby spracovatelia a kontrolóri údajov si boli vedomí svojich povinností a že všetci pracovníci sú dobre vzdelaní a pomáhajú vytvárať kultúru kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosti by sa však nemali pozerať len dovnútra. Spolupráca so systémovými dodávateľmi, integrátormi a inštalatérmi je tiež veľmi dôležitá. Rozhovory sa musia uskutočňovať v celom dodávateľskom reťazci počas celého projektu, aby sa zabezpečilo pochopenie potrieb a riadenie bezpečnostných rizík.

Ako poskytovateľ inteligentných bezpečnostných zariadení s podporou protokolu IP sa spoločnosť CANEX snaží svojimi odbornými vedomosťami pomôcť partnerom prechádzať stále sa meniacim svetom kybernetickej bezpečnosti a vyvíjať množstvo nástrojov, ktoré im môžu pomôcť.

Spoločne budeme môcť vybudovať inteligentnejší a bezpečnejší svet a tí, ktorí sú v súlade s GDPR, sa stanú konkurencieschopnejšími prostredníctvom dodatočnej hodnoty, ktorú pridávajú k existujúcim službám.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokExtrémne SD karty pre monitorovacie systémy
Ďalší článokHanwha Techwin predstavuje nerezové kamery WISENET X
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ