ZDIEĽAŤ

Zakladajúcimi členmi Aliancie OSSA (Open Security & Safety Alliance) sú spoločnosti Hanwha Techwin, Bosch Building Technologies, Milestone Systems, Pelco by Schneider Electric a VIVOTEK Inc.
Uvedená aliancia reprezentuje popredné spoločnosti v oblasti zabezpečenia, ochrany, riešenia automatizácie budov a pridružených odborov.

OSSA je nezisková neakciová spoločnosť, ktorá zjednocuje rovnako zmýšľajúce organizácie s cieľom všeobecne špecifikovať dostupné štandardizované platformy v oblasti zabezpečenia a ochrany.

Ambícia

Aliancia vznikla s cieľom reagovať na dnešný trh, ktorý je charakterizovaný neustálym rozvojom internetu vecí (IoT) a agregovaním dát. Riešenia na poli zabezpečenia a ochrany sú fragmentované v dôsledku nedostatočnej spolupráce na spoločných výzvach, ako je napríklad kybernetická bezpečnosť alebo spoločné operačné systémy. To následne brzdí inovácie a bráni v bezproblémovej integrácii.

Rad hráčov na trhu vzájomne súperí v oblasti technických riešení, medzi ktorými z pohľadu spotrebiteľa nie je žiadny podstatný rozdiel. Trh potrebuje nový smer, akýsi rámec, ktorý umožní celému odvetviu zamerať sa na inovácie a výsledky vývoja s reálnou pridanou hodnotou pre zákazníkov.

Účel

Aliancia spája organizácie, ktoré si uvedomujú potrebu nového nasmerovanie trhu, sú ochotné prispieť do spoločného rámca, a ponúknuť tak štandardy a špecifikácie spoločných komponentov, ako je napr. odborovo zameraný operačný systém, infraštruktúra IoT, spoločný prístup k zabezpečeniu dát a ochrany súkromia alebo snaha o vyššiu úroveň schopností. Uvedený rámec napomôže celému trhu a zúčastneným stranám zamerať sa na aspekty, ktoré sú z pohľadu zákazníkov skutočnou pridanou hodnotou a otvárajú nové aplikačné možnosti, dokonca aj nad rámec zabezpečenia a ochrany.

Kľúčové úlohy tejto Aliancie:

Vytvárať a presadzovať používanie spoločne dohodnutých štandardov, najlepších známych postupov a špecifikácií.

Riešiť spoločne dohodnuté výzvy týkajúce sa všetkých hráčov v odvetví, ako je napr. zabezpečenie dát a ochrana súkromia.

Umožniť hráčom na trhu zamerať sa na pokrokové riešenia, ktoré zákazníkom prinesú vyššiu hodnotu.

Prínosom pre členov budú rýchlejšie inovácie, širšie obchodné príležitosti a vyššia miera dôvery v riešenia na poli zabezpečenia a ochrany.

Pre priemysel a na popud priemyslu

Zakladajúci členovia v poslednom roku úzko spolupracovali s viac ako 50 spoločnosťami, od progresívnych firiem v oblasti nových technológií až po zavedené technologické spoločnosti, aby si overili počiatočnú koncepciu. Cieľom konzultácií so systémovými integrátormi a distribútormi bolo zabezpečiť, aby aliancia pokrývala potreby všetkých zúčastnených strán. Tieto východiskové podklady napomôžu k vytvoreniu štandardov a špecifikácií, ktoré sa nakoniec konsolidujú v podobe aliančného rámca.

Globálna aliancia zahrňujúca päticu zakladajúcich členov (Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco by Schneider Electric a VIVOTEK Inc.) aj progresívne firmy v oblasti nových technológií (napr. Ambarella Inc., Anixter Inc., AndroVideo, Kings Security Systems Ltd a NetApp) sa najprv bude sústrediť na vytváranie štandardov, špecifikácií, najlepších známych postupov, referencií a implementačných zásad. Členovia uvedenej aliancie spoja svoje znalosti, odborné poznatky a skúsenosti s cieľom dosiahnuť spoločné ciele a zaujať nový prístup k trhu.

Členstvo v aliancii OSSA je stále otvorené ďalším organizáciám. Podrobnosti týkajúce sa členstva aj ďalšie informácie o aliancii nájdu záujemcovia na stránkach www.opensecurityandsafetyalliance.org.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Hanwha Techwin Europe

O spoločnosti Hanwha Techwin

Spoločnosť Hanwha Techwin je výrobcom vysoko kvalitných bezpečnostných produktov. Spoločnosť Hanwha Techwin je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenia v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných riešení a produktov z oblasti security. Do portfólia Hanwha Techwin patria najmä systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení na báze IP.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článok4 bezpečnostné problémy o ktorých ste nevedeli a ich riešenie
Ďalší článokExtrémne SD karty pre monitorovacie systémy
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ