ZDIEĽAŤ

Termálne kamery je možné použiť pre rôzne aplikácie, kde je dôležitá presná detekcia, od perimetrickej ochrany, cez monitorovanie pacientov v nemocniciach, až po sledovanie prevádzky zariadení a mnoho ďalších aplikácií.

Popularita termálnych kamier narastá, hlavne vďaka ich schopnosti detekcie pohybov a nízkemu pomeru falošných poplachov. Tieto vlastnosti šetria čas aj peniaze a znižujú celkové náklady na bezpečnostný systém. V tomto článku je priblížené to, ako termálne kamery zlepšujú bezpečnostné systémy a spomenuté budú niektoré príklady toho, ako sa používajú v praxi.

Skrytá Identifikácia

Termálne kamery poskytujú obraz, ktorý je založený na snímaní vyžarovaného tepla ľudí a objektov, v zornom poli kamery. To znamená, že takéto kamery sú schopné poskytnúť jasný obraz potenciálnej hrozby, bez ohľadu na to, aká zlá je viditeľnosť. Obraz z takejto kamery je takmer rovnaký či je noc, hmla, alebo jasný slnečný deň. Toto je obzvlášť dôležité v rizikovejších, odľahlých oblastiach, kde nie je možnosť použitia umelého osvetlenia.

V kombinácii s video analytickou technológiou, môžu termokamery analyzovať potenciálnu hrozbu, ktorá bola detegovaná a ihneď automaticky upozorniť strážnu službu na prítomnosť potenciálne nebezpečných situácií. Napríklad termálna kamera môže označiť objekt pohybujúci sa smerom k chránenému perimetru alebo definovanej oblasti. Následne môže systém vyhodnotiť, či ide o situáciu, ktorá nie je ohrozujúca, ako napr. prechádzajúce zviera, alebo niečo, čo vyžaduje pozornosť, napr. auto alebo človek. Pokiaľ ide o druhú možnosť, môže byť na následné overenie vzniknutej situácie nasadený strážca, zatiaľ čo situácie, ktoré nie sú ohrozujúce, sa overovať nebudú. Tým sa ušetrí značný čas, zdroje a celkové náklady spojené s overovaním falošných poplachov.

Realizácia: Solárny závod Castello d’Argile

Rovnako ako schopnosť vidieť vo všetkých svetelných podmienkach, tak aj možnosť integrovania so softvérom na video analýzu, na zníženie falošných poplachov, robí termálne kamery ideálnym nástrojom na zabezpečenie veľkých oblastí, kde je zabezpečenie fyzickou ochranou nepraktické alebo dokonca nemožné.

V prípade novej solárnej elektrárne v Castello d’Argile (Boloňa, Taliansko), sa objekt nachádzal v odľahlej, otvorenej krajine s prakticky žiadnym osvetlením. Elektráreň má celkový výkon dvoch megawattov a vyrába elektrickú energiu, ktorá je potom napájaná do verejnej rozvodnej siete elektrickej energie. V tomto prípade bola požiadavka na zabránenie vniknutia neoprávnených osôb životne dôležitá. Navyše riziková povaha objektu znamenala, že systém potrebuje zabezpečiť presnú a účinnú kontrolu celého obvodu, a to vo dne aj v noci.

Použitím termálnych kamier, so softvérom na analýzu videa, na monitorovanie priestoru pozdĺž obvodu lokality, je systém schopný detegovať ľudí, zvieratá a objekty s maximálnou presnosťou. A to ako v podmienkach s osvetlením, tak aj v úplnej tme, čo obmedzuje falošné poplachy, dokonca aj na dlhé vzdialenosti. Okrem spustenia poplachu kamera tiež okamžite zobrazí aj snímku, ktorá poplach vyvolala. To umožňuje bezpečnostnej službe rýchlo získať prehľad o situácii a zodpovedajúcim spôsobom reagovať aj zo vzdialeného miesta.

Rešpektovanie súkromia

Ďalšou výhodou termálnych kamier v dnešnej spoločnosti, v ktorej sa čoraz viac rieši oblasť ochrany súkromia, je to, že neposkytujú obrázky, ktoré umožňujú spoľahlivú osobnú identifikáciu, ako napríklad špecifické tvárové vlastnosti. To je obzvlášť užitočné vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov.

Nemocničné prostredie

V nižšie uvedenom videu je predvedené, ako by mohli napríklad nemocnice využívať technológiu termálnych kamier. Odhaľovanie prípadov ohrozujúcich pacientov, ako sú pády, by sa dalo vykonávať bez toho, aby im narúšali súkromie tým, že zaznamenávajú ich rozoznateľný obraz. V tomto príklade môžu nemocniční pracovníci overiť, či došlo k incidentu z kamerovej stanice, či ide o situáciu s vysokým rizikom a prípadne nasadiť pomoc. To nielen znižuje frekvenciu falošných poplachov, ale minimalizuje vyrušovanie pacienta, čo je veľmi dôležité počas zotavovania.

Sledovanie teploty na diaľku

Termokamery sú obzvlášť užitočné na snímanie tepla a monitorovanie oblastí, kde je teplota kritickým faktorom. Navyše je možné pridávať do obrazu dodatočné informácie, ktoré umožňujú sledovať procesy a zisťovať abnormálne správanie pri zmenách teploty. Napríklad pri hľadaní úniku tepla v budovách, alebo pri určovaní, či bolo vozidlo v poslednom čase riadené, v serverovniach, vo výrobných procesoch a pod.

Veľa možností použitia

Boli spomenuté len niektoré príklady toho, ako možno v praxi používať termálne kamery. Existuje ale široká škála ich bezpečnostných, ale aj iných aplikácií, od perimetrickej ochrany okolo priemyselných priestorov, letísk a elektrární, až po hľadanie osôb počas pátracích a záchranných operácií.
Za určitých okolností môžu termokamery v porovnaní s vizuálnymi kamerami poskytnúť spoľahlivejšie rozpoznávanie a rozoznávanie tvarov. To zvyšuje efektivitu monitorovania kombináciou vysokého kontrastu obrazu a detekcie pohybu, pričom sa znižuje pomer falošných poplachov a zabraňuje sa zbytočným reakciám.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870
Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokBezpečnosť na štadiónoch
Ďalší článokWiseNet predstavuje kompaktné dopravné riešenia
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ