ZDIEĽAŤ

Po celom svete si športoví fanúšikovia užívajú svoje obľúbené futbalové zápasy v televízii, ako aj na štadiónoch. Zatiaľ čo sa fanúšikovia venujú svojej obľúbenej hre, väčšina štadiónov dnes používa rôzne bezpečnostné technológie, aby sa ich zážitok stal bezpečnejším a v mnohých prípadoch aj príjemnejším.

Počas semi-finále Nedbank Cupu na štadióne Moses Mabhida v Juhoafrickej republike vypuklo násilie, ktoré viedlo k tomu, že muselo byť hospitalizovaných niekoľko príslušníkov bezpečnostnej služby a vznikli škody na majetku vo výške 2,6 miliónov.

„Priestor štadiónov zhromažďuje veľké množstvo ľudí v relatívne krátkom čase. Napriek tomu návštevníci oprávnene očakávajú vysokú prevádzkovú efektivitu a bezpečné zážitky bez akýchkoľvek incidentov“, hovorí Roy Alves, Country Manager, MEA a Axis Communications.

Na zabezpečenie spokojnosti návštevníkov, manažmentu štadiónov a ďalších zainteresovaných strán je potrebné mať príslušné informácie, ktoré umožnia prijímať správne rozhodnutia v momente, kedy sú potrebné.

Bezpečnostná úroveň na štadiónoch značne závisí od schopnosti účinne odhaliť, monitorovať a reagovať na potenciálne a skutočné bezpečnostné hrozby. Preto je dôležité mať k dispozícii moderný monitorovací systém, ktorý vždy umožní monitorovanie všetkých kritických oblastí vrátane:

• Vstupov a výstupov
• Pokladne na lístky
• Tribún a únikových ciest
• Stánkov na potraviny a nápoje
• Hál, chodieb a schodísk

Takýto systém umožní, aby manažment štadióna získal prístup k záznamom živého a nahraného videa s vysokým rozlíšením z ľubovoľného autorizovaného počítača alebo mobilného zariadenia a poskytne im bezproblémovú integráciu napríklad s ich systémom kontroly vstupu, požiarnym poplachovým systémom a núdzovými tlačidlami, na rýchle overenie situácie.

Vedenie štadiónov bude navyše schopné efektívne monitorovať vstupy, výstupy, pokladne, únikové cesty, schody, ako aj stánky s občerstvením, pomocou kamier s automatickým poplachom pri neoprávnenej manipulácii s kamerou. Tým sa zabezpečí nepretržitá prevádzka s vylúčením hrozby sabotovania kamier.

Okrem toho budú mať automatické upozornenia na narušenie priestorov a perimetra, budú môcť efektívnejšie vyšetrovať incidenty prostredníctvom rýchleho prístupu k príslušnému videu v kvalite použiteľnej aj pred súdom, a zároveň umožnia centralizované monitorovanie pre optimálnu kontrolu davu a pohybu v priestoroch.

Pridávanie analytickej vrstvy

Analytické funkcie zefektívnia a zlepšia monitorovanie kľúčových interiérových a exteriérových priestorov s vysokým objemom pohybu a zdržiavania sa osôb. To umožňuje bezpečnostným pracovníkom jednoduchšie a rýchlejšie rozpoznávať požadované objekty, podozrivé správanie sa ľudí a analyzovať situácie v reálnom čase, a tým lepšie reagovať na potenciálne hrozby. Spolu so sofistikovanejšími bezpečnostnými stratégiami môžu zamestnanci štadióna ľahko upozorniť tých, ktorí sú bezprostredne blízko potencionálnej hrozby a tí môžu okamžite reagovať.

„Vytvorením komplexných plánov manažmentu bezpečnosti a zabezpečením lepšieho interného školenia pre bezpečnostných pracovníkov pomôže riadeniu štadiónov udržať ľudí v bezpečí. Spolu s týmito opatreniami si čoraz viac používateľov zdokonaľuje existujúce analógové riešenia na technológie inteligentného sledovania, aby sa vyplnili bezpečnostné medzery a zlepšil aj celkový zážitok fanúšikov“, vysvetľuje Alves.

Riešenia pre inteligentné sledovanie, ktoré sú integrované so softvérom na video analýzu, pomáhajú personálu zabezpečujúceho štadióny zlepšovať prehľad o situáciách, identifikáciu osôb a zlepšenie funkčnosti. To značne pomáha manažmentu štadióna pri udržiavaní bezpečnosti účastníkov a zabezpečenie toho, aby fanúšikovia na tomto podujatí mali skvelý a ničím nerušený zážitok.

Takýmto systémom, ktorý výrazným spôsobom napomáha bezpečnosti štadiónov je aj systém cWatch Stadium. Je to systém špeciálne vyvíjaný pre podmienky štadiónov. Jeho vysoká variabilita a prispôsobiteľnosť umožňuje vytvorenie systému na mieru, v závislosti na podmienkach daného prostredia. Systém ponúka unikátny spôsob ovládania, ktorý výrazne zjednodušuje a zrýchľuje prácu bezpečnostných operátorov a zároveň poskytuje obrazy v kvalite niekoľkonásobne prevyšujúcej podmienky zákonov.

Nejedná sa len o softvérové riešenie. Ide o komplexný systém tvorený špecializovaným softvérom, infraštuktúrou stavanou na veľkú záťaž a špecializovaných hardvérových jednotiek v ktorých sú používané kamery vysokej kvality a spoľahlivosti.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870
Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAxis predstavuje nový kontrolér prístupového systému AXIS A1601
Ďalší článokSpôsoby využitia termokamier
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ