ZDIEĽAŤ

Výrobné závody majú niekoľko oblastí potenciálnych bezpečnostných rizík a z nich vyplývajúcich pokynov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré musia podniky dodržiavať.

Existuje mnoho oblastí výrobného priemyslu, kde video systémy môžu hrať cennú úlohu. Od monitorovania parkoviska, vchodov a východov, kancelárskych priestorov, dodávky a expedície až po samotné výrobné a montážne plochy. Dodávka surovín, skladovanie a expedícia cenného výrobku, prevádzka strojov a priestorov prístupných iba oprávneným osobám predstavujú časti výrobnej organizácie, v ktorých sa môže využívať video monitorovacie systémy a súvisiace technológie.

V širšom zmysle, výhody video pozorovania pre výrobné organizácie sú:

Bezpečnosť podnikania, strojov a výrobkov
• Bezpečnosť zamestnancov a návštevníkov
• Monitorovanie výrobného procesu
• Optimalizácia obchodných a výrobných procesov

Zabezpečenie typu end-to-end

Bezpečnosť je najdôležitejšia pre akékoľvek podnikanie a výrobu, kde majú zariadenia, stroje, suroviny a konečné výrobky značnú hodnotu. Efektívna obvodová ochrana, ktorá upozorňuje bezpečnostných pracovníkov na porušenie predpisov, narušiteľov a podozrivé správanie je nutnosťou pre ochranu prvej línie bezpečnosti priestoru.

Avšak svojou povahou majú výrobné podniky vysokú fluktuáciu zamestnancov, ktorí navštívia tento priestor. Efektívne riadenie prístupu, či už na parkovisku a cez predné dvere, alebo prostredníctvom dodávkových a expedičných spoločností, je preto veľmi dôležité. Navyše medzi samotnými zamestnancami, niektorí sú oprávnení vstúpiť do určitých oblastí zariadenia a niektorí nie. Dverové stanice s integrovaným obrazovým a zvukovým signálom umožnia overiť a prípadne vyzvať neautorizovaných pracovníkov.

Zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov

Aj keď je možné vynaložiť maximálne úsilie na minimalizáciu pravdepodobnosti nehôd na pracovisku, je to nešťastná skutočnosť, že aj napriek tomu existujú vo všetkých organizáciách. Vzhľadom na povahu životného prostredia môžu byť takéto incidenty obzvlášť závažné v priemyselných oblastiach, výrobných zariadeniach a továrňach. Pracovné úrazy a choroby z povolania tiež vytvárajú obrovské náklady. Výskum zistil, že v samotnej EÚ stojí táto oblasť podniky 476 miliárd eur ročne.

Video dohľad môže pomôcť znížiť počty nehôd a náklady s nimi súvisiace. Keď sa video z kamery na sledovanie môže použiť pri vyšetrovaní po nehode a zistiť, či zodpovednosť nesie zamestnávateľ alebo zamestnanec. Bez ohľadu na konečnú zodpovednosť môže video monitorovací systém umožniť organizácii, aby podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby sa znovu nehoda neopakovala, napr. prostredníctvom viditeľnejších značiek, ochranných bariér alebo nových strojov prípadne postupov.

Je to však záujem zamestnávateľa aj zamestnanca, aby sa predovšetkým zabránilo vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí, a to je miesto, kde nadobúda neviditeľný prínos video dohľad. Podobne ako v prípade viditeľného monitorovania videa, ktorý odstrašuje zlodejov, kamery viditeľné vo výrobných priestoroch môžu zabezpečiť, aby zamestnanci dodržiavali všetky náležité pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Skutočne, experimenty po celé desaťročia ukázali, že ľudia sa nevedomky správajú lepšie, keď si myslia, že sú sledovaní. Takže je logické, že tam, kde pracovníci vedia, že video dohľad je v prevádzke, budú dodržiavať pravidlá a predpisy týkajúce sa bezpečných pracovných postupov.

Monitorovanie výroby a optimalizácia prevádzky

Každý výrobný podnik sa bude sústreďovať na maximalizáciu a efektivitu výroby a akékoľvek zlyhanie strojov môže mať vážny vplyv na výkon, čo povedie k nespokojným zákazníkom a zníženiu ziskovosti. Video dohľad môže monitorovať celkový výrobný proces, zatiaľ čo ďalšie technológie, ako sú termálne kamery, môžu poukázať na potenciálne problémy (ako napríklad prehrievanie strojov). Tak sa pred neúspechom stihne vykonať proaktívne opatrenie. Analýza videa môže byť použitá na štúdium toku ľudí a výrobkov v celej výrobnej prevádzke, pričom sa zdôrazňujú oblasti, kde malé zmeny môžu viesť k veľkému zlepšeniu efektívnosti.

Rešpektovanie práv zamestnancov

Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo monitorovanie videa na pracovisku má mnoho výhod a všetky predstavujú legitímne dôvody na používanie videopozorovania, zamestnanci stále majú určité práva týkajúce sa zachyteného videa. To je mimoriadne dôležité vzhľadom na pripravované nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR). Tento článok poskytuje dobrý prehľad o špecifickom vplyve GDPR na dohľad nad pracoviskom a náš vlastný dokument o širšom vplyve GDPR na video dohľad nájdete tu.

Viacnásobné výhody videopozorovania, či už viditeľné alebo neviditeľné, sú prístupnejšie, než kedy boli, do širšieho rozsahu a veľkosti podnikov. Prečítajte si viac o najdôležitejších aspektoch, ktoré sa tu týkajú špecifikácie riešenia pre sledovanie videa a riešení pre stredne veľké organizácie.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Hanwha Techwin Europe

O spoločnosti Hanwha Techwin

Spoločnosť Hanwha Techwin je výrobcom vysoko kvalitných bezpečnostných produktov. Spoločnosť Hanwha Techwin je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenia v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných riešení a produktov z oblasti security. Do portfólia Hanwha Techwin patria najmä systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení na báze IP.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokHanwha Techwin predstavuje kompaktné kamery WiseNet s kompresiou H.265
Ďalší článokHanwha Techwin spúšťa video analytické riešenia na detekciu narušenia
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ