ZDIEĽAŤ

Technológia rozpoznávnia tváre sa stáva bežnejšou ako kedykoľvek predtým.

Využívanie technológie rozpoznávania tváre sa stáva čoraz bežnejšie. Jej využitie je realizované ako na bezpečnostné, tak aj na iné účely. Stále viac a viac sa rozpoznávanie tvárí vykonáva na periférnych zariadeniach, kde „inteligentné“ kamery so vstavanou funkciou rozpoznávania tvárí pomáhajú používateľom dosahovať rôzne ciele.

Vďaka efektívnosti pri identifikácii jednotlivcov, má využívanie technológií rozpoznávania tvárí medzi zákazníkmi vzrastajúcu tendenciu. A to bez ohľadu na to o akú oblasť podnikania sa jedná.

„Technológia rozpoznávania tváre je druh schopnosti, ktorá by mohla byť užitočná na veľmi širokom okruhu trhov. Automatický systém schopný rozpoznať jednotlivca, pričom ho vie napojiť na všetky záznamy, v ktorých sa už vyskytol, je veľmi silný nástroj“, povedal Michael Jamieson, vedúci spoločnosti Senstar.

Primárnym cieľom nasadzovania systémov na rozpoznávanie tváre je stále ochrana ľudí a majetku voči zločincom, teroristom alebo iným nechceným osobám.

„Rozpoznávanie tváre sa využíva hlavne v aplikáciách ako je Safe Cyty, Smart Cyty alebo na letiskách. V týchto prípadoch sa rozpoznávanie tváre používa na identifikáciu ľudí, ktorí sú na tzv. čiernej listine,“ povedal Sadi Vural, generálny riaditeľ spoločnosti Ayonix.

„Softvér na rozpoznávanie tváre je vysoko efektívny z hľadiska minimalizácie hrozieb spojených s trestnou činnosťou. Môže sa využiť na poskytnutie upozornenia, napríklad v prípade, keď osoba z čiernej listiny vstúpi do budovy,“ povedala Karen Sangha, riaditeľka marketingu bezpečnostných riešení spoločnosti Panasonic.

„Napríklad, takýto prípad sa stal v nákupnom centre DonauEinkaufszentrum, 70km od Mníchova v Nemecku. Jednalo sa o sériu lúpežných prepadnutí, pri ktorých bola ukradnutá hotovosť. O dva týždne na to, bola bezpečnostná obsluha obchodného centra systémom upozornená na podozrivú osobu a mohli ho zadržať.“

Faktom je, že odhaľovanie zločinov je hlavnou hnacou silou rozvoja systémov na rozpoznávanie tvárí. Výskumná spoločnosť MarketsandMarket predpovedá, že tento trh narastie zo 4 miliónov USD v roku 2017 na 7,8 miliónov USD do roku 2022, s medziročným nárastom 13,9%.

„Očakáva sa, že zväčšovanie potreby na rozširovanie dohľadu a monitorovania verejných priestorov a zvyšovanie používania technológií na rozpoznávanie tvárí v rôznych odvetviach, napríklad pre potreby štátu, bude určovať rozvoj trhu s technológiami na rozpoznávanie tvárí. Technológie rozpoznávania tváre sa používajú na minimalizáciu hrozieb súvisiacich s terorizmom a ochranou hraníc. Rastúca potreba dohľadu na verejných miestach bude pravdepodobne jedným z hlavných faktorov, ktoré podporia rast tohto trhu.“

Čoraz viac sa rozpoznávanie tváre používa aj na účely, ktoré nesúvisia s bezpečnosťou. Napríklad napomáhajú používateľom získať lepšiu business intelligence.

„Súčasní vývojári softvérov na rozpoznávanie tvárí sa nesústredia len na vývoj funkcií súvisiacich s bezpečnosťou, ale aj funkcie na rozpoznávanie typov osôb a správanie sa zákazníkov,“povedala Sangha.

„Využitie takýchto analytických schopností formuje a mení spôsob, akým sa môžu podniky zlepšovať. Najpopulárnejšie využitie je v oblasti maloobchodu, kde technológia rozpoznávania tváre môže byť využitá na analýzu marketingu, ako sú informácie o veku alebo pohlaví zákazníkov.“

Rozpoznávanie tvárí smeruje na periférne zariadenia

Typicky sa pre systémy, ktoré umožňujú rozpoznávanie tváre využívajú serverové riešenia. To znamená, že softvér beží na serveri, na ktorom sa spracovávajú dáta z kamier. Dôvodom je výpočtový výkon, potrebný na operácie spojené s rozpoznávaním tvárí. Takéto riešenie však môže byť veľmi časovo náročné, drahé a ťažko prispôsobiteľné všetkým požiadavkám trhu. V dôsledku toho sa výrobcovia zamerali na vytváranie kamier s integrovanou funkciou rozpoznávania tváre, alebo poskytujú možnosť integrovať softvér do kamery dodatočne. Nemusí sa jednať len o softvér na rozpoznávanie tváre.

Odborníci sa zhodujú na tom, že rozpoznávanie tváre vykonávané priamo v kamere sa stáva čoraz viac trendom.
„Aj keď existuje mnoho spôsobov ako vytvoriť rýchlejšiu a kompaktnejšiu sieť, je vysoko pravdepodobné, že nebudete schopný spustiť takúto aplikáciu na staršej kamere bez výrazného kompromisu v kvalite videa alebo snímkovej frekvencie,“ povedal Jamieson.

„Bežne je možné pripojiť 10 kamier na jeden server s procesorom Xeon. Ak by ste chceli použiť 1000 kamier, znamená to, že by ste potrebovali 100 serverov. To by si vyžadovalo pomerne dosť údržby a bolo by to pridrahé. Preto musia byť integrátori v tomto opatrní. Kamera so vstavaným softvérom celkom výrazne rieši takýto problém,“ povedal Ayonix.

„Nedávno sme integrovali 3D rozpoznávanie tvárí do Axis kamery P1367. Na tejto kamere beží systém, ktorý deteguje tváre, vykonáva ich 3D analýzu a rozoznáva pohlavie, vek a výraz tváre. Následne sa vytvára vzor tváre, ktorý je zasielaný na server s VMS systémom Milestone Xprotect. Na tomto jednom serveri máme napojených 10000 kamier.“

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokTechnologické novinky na rok 2018 a otázka dôvery
Ďalší článokAxis spúšťa softvér na jednoduchú správu sieťových zariadení
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ