ZDIEĽAŤ

Technologické novinky na rok 2018 a otázka dôvery.

Určite ste už čítali články a príspevky venované trendom, ktoré by mali ovplyvňovať vývoj v oblasti security počas roku 2018. Čo je však zaujímavé, je to, ako tieto trendy odrážajú a sú prepojené s makroekonomickými trendami, ktoré ovplyvňujú priemysel a v širšej súvislosti aj samotnú spoločnosť.

Pozrime sa na to zo širšej perspektívy. Ak vezmeme každý z elementov nástroja analýzy pre strategické obchodné plánovanie PEST (faktory politické, ekonomické, sociálne a technologické), je jasné, že každý z nich je v stave neustálej zmeny a zmeny v jednej oblasti majú vplyv na všetky ostatné.

Vezmime si napríklad globálny nepokoj a nárast teroristických útokov na viacerých miestach. To núti vlády jednotlivých krajín, aby vykonávali vyšší dohľad a kontrolu nad obyvateľstvom a vyžadovať prístup k údajom, ktoré boli doteraz osobné. To môže spôsobiť tendenciu zvyšovania nacionalizmu, pričom konečným následkom by mohlo byť aj obmedzenie voľného pohybu pracovnej sily. To by nevyhnutne malo ekonomické dopady. Dokonca aj viac „prirodzené“ zmeny, ako je starnutie obyvateľstva, čo je prípad väčšiny rozvinutých krajín, má ekonomické dôsledky. Odráža sa to v požiadavkách na zdravotnú starostlivosť a vyplácanie penzie. Taktiež politicky pri zmene demografie nastáva aj zmena v názore obyvateľstva na veci politické a podobne. Všetko sa prelína.

Samozrejme, jeden zo základných prvkov, ktorý umožňuje dnešnému svetu byť poprepájaný, je digitalizácia takmer celej spoločnosti a podnikania, a v rámci toho zdieľanie a zhromažďovanie dát. Naozaj, dnes sú dáta akceptované ako najhodnotnejšia komodita na svete. To potvrdzuje fakt, že top 5-ka TECH spoločností, Amazon, Alphabet (Google), Apple, Microsoft a Facebook je päť zo šiestich najhodnotnejších spoločností na svete. Všetky majú svoj business model zameraný na dáta. (Šiestou spoločnosťou v tejto skupine je investičná spoločnosť Warrena Buffetta, ktorá má určite časť svojich podielov vo firmách zaoberajúcich sa dátami!)

Tieto spoločnosti prispeli k tomu, že zákazníci a spoločnosti sú viac otvorení tomu, aby poskytli svoje dáta, výmenou za bezplatný servis alebo lepšie a viac pasujúce riešenia a služby. A hlavne, zákazníci dôverujú týmto organizáciám. Veria, že ich dáta sa používajú zodpovedne a sú dobre chránené. Technologické trendy, ako viac výpočtového zaťaženia na koncových zariadeniach, cloud computing, strojové učenie, smerovanie k internetu vecí (IoT) a smart mestá, podporuje takéto pozitívne otvorené používanie dát.

Na opačnej strane však vzrastá pocit, že žijeme v menej demokratickom svete, ktorý je viac uzatvorený. V takomto prostredí je prístup k dátam, a ich možné zneužitie na menej pozitívne až zločinné účely zo strany vedenia krajín, zdrojom obáv a nedôvery obyvateľstva. To je dôvodom toho, prečo považujeme ochranu dát a kybernetickú bezpečnosť za takú dôležitú v nadchádzajúcom období mesiacov a rokov, a prečo je legislatíva ako GDPR základom.

Nakoniec, je to otázka dôvery a toho, s kým sa chcete spájať. Vyzerá to tak, že ľudia dôverujú pri poskytovaní, správe, použití a uchovávaní dát súkromným spoločnostiam viac ako vláde a štátnym orgánom. Zároveň však majú zvýšenú obavu a sú citlivejší na to, ako sú ich dáta používané a na etické správanie tých, s ktorými sa rozhodnú spolupracovať.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870
Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications
Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAxis predstavuje miniatúrnu PTZ kameru s bezdrôtovou I/O konektivitou
Ďalší článokTechnológia rozpoznávania tváre
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ