ZDIEĽAŤ

Technológie kamerových systémov

Ak plánujete obnovu kamerového systému z analógového, alebo chcete zakúpiť nový monitorovací kamerový systém, máte možnosť voliť medzi analógovým, IP, HD analógovým alebo HD-SDI systémom.

Analógový kamerový systém označovaný ako CCTV je už zastaralou technológiou. Kamery poskytujú obraz vo veľmi nízkom rozlíšení, ktoré len ťažko možno použiť ako dôkazný materiál, prípadne na identifikáciu konkrétnych osôb. Opodstatnenie už nemá ani pri výmene čo i len jednej kamery v starom systéme. Ostáva preto voliť z dvoch možností, a to IP alebo HD analógový systém. Ktorý je pre vás vhodnejší? Záleží to na podmienkach jednotlivých inštalácií, požiadavkách a zároveň ďalších plánov do budúcnosti.

IP kamery

IP kamery sú bezpečnostné kamery, ktoré na prenos obrazu a zvuku využívajú internetový protokol TCP/IP. Spojenie je realizované prostredníctvom ethernetovej linky. Na prenos video dát sa využíva digitálny signál, ktorý je zvyčajne prenášaný sieťovými káblami (krútenou linkou s ôsmimi vodičmi). Samozrejmosťou v dnešnej dobe už je aj prenos po optickom kábli.

IP kamerové systémy majú prakticky neobmedzené možnosti, keďže využívajú štandardný protokol TCP/IP. Ich hlavným limitom je len aktuálny technologický vývoj. Sú realizované ako sieťové prvky, čo ponúka ich jednoduchú integráciu s inými systémami, jednoduchý prístup priamo na zariadenie a množstvo možností nastavení alebo tiež inštalovanie doplnkových aplikácií. Takýto systém môže pracovať úplne nezávisle od nahrávacieho zariadenia, ktoré v podstate ani nie je potrebné (záleží od konkrétnych prípadov a požiadaviek).

HD analógové kamery

HD analógové kamerové systémy sú na trhu relatívne nové. HD analógové kamery umožňujú snímať video s vysokou kvalitou obrazu pomocou analógových technológií. V súčasnosti je v tomto prípade štandardom už rozlíšenie full HD a postupne sa začínajú objavovať kamery aj s vyšším rozlíšením. Zároveň na trh prichádzajú zariadenia, ktoré umožňujú okrem signálu pre video aj prenos napájacieho napätia po koaxiálnom kábli. Takéto riešenie môže byť zaujímavé hlavne v prípadoch, kde je záujem obnoviť existujúci analógový bezpečnostný kamerový systém, pri limitovanom rozpočte. V tomto prípade, pre získanie lepšieho rozlíšenia videozáznamov, by stačilo vymeniť len snímacie jednotky a nahrávacie zariadenie. Na prenos obrazovej informácie z kamery do nahrávacieho zariadenia sa využije pôvodná kabeláž (musí spĺňať kvalitatívne kritériá). Pri tejto technológii sa stále jedná o analógový signál. Využívajú sa tie isté koaxiálne káble ako v pôvodných analógových systémoch.

V prípade analógových kamerových systémov, ktoré poskytujú kompozitné video s vysokým rozlíšením, sa môžeme stretnúť s troma formátmi AHD, HD-TVI a HD-CVI. Všetky tri sú vo svojej podstate to isté. Zo začiatku sa objavovali problémy v kompatibilite medzi nimi navzájom (nezobrazovanie videa, farby a pod.), ale v súčasnosti nájdeme zariadenia DVR, ktoré podporujú všetky tri formáty. Každú kameru je možné prepnúť do starého analógového módu, kedy bude snímať v rozlíšení SD. Takto je možné použiť AHD kameru aj v rámci starého systému s DVR, ktoré nevie spracovávať signály s vyšším rozlíšením.

HD-SDI kamery

Pri kamerových systémoch existuje ešte jeden formát, ktorý je veľmi podobný analógovým systémom AHD. Kamerový systém takisto pozostáva z kamery a nahrávacieho zariadenia s BNC konektorom a prenos video signálu je realizovaný cez koaxiálny kábel. Jedná sa o technológiu HD-SDI. Tu sa však jedná už o prenos digitálneho signálu, nie analógového ako pri AHD, HD-TVI a HD-CVI. Poskytuje teda vysoko kvalitný obraz s minimálnou latenciou.

Výhody a nevýhody jednotlivých systémov

Analógový
+ prenos videa až do 500 m bez straty kvality a potreby podružných aktívnych prvkov
– potreba samostatného napájania
+ nízka latencia
– rozlíšenie SD
– nutnosť použiť nahrávacie zariadenia
– obmedzené prispôsobenie požiadavkám

HD analógový kamerový systém
+ prenos videa až do 500 m bez straty kvality a potreby podružných aktívnych prvkov
– rozlíšenie do 5 mpx (štandardom je full HD – 2 mpx)
+ potreba samostatného napájania (aj keď sa už objavujú PoC zariadenia, nie je to zatiaľ štandardom)
+ nízka latencia
– nutnosť použiť nahrávacie zariadenia
+ možnosť využitia pôvodnej koaxiálnej kabeláže
– obmedzené prispôsobenie požiadavkám

HD-SDI kamerový systém

+ prenos videa až do 150 m bez straty kvality a potreby podružných aktívnych prvkov
+ kvalitný obraz v rozlíšení full HD s takmer nulovou latenciou
+ možnosť využitia pôvodnej koaxiálnej kabeláže
– potreba samostatného napájania
– vyššia obstarávacia cena ako u AHD
– nutnosť použiť nahrávacie zariadenia
– obmedzené prispôsobenie požiadavkám
+ odolnosť voči vonkajšiemu elektromagnetickému rušeniu

IP kamerový systém

+ kamery s vysokým rozlíšením (v súčasnosti až niekoľko 10-tok megapixelov)
+ vyššie snímkové frekvencie (25 až 60 snímok za sekundu je štandard)
+ rozlíšenie a snímaciu frekvenciu možno upravovať podľa potrieb
+ pri profi kamerách je možnosť nastavenia aj viacerých oblastí s odlišným rozlíšením v jednom obraze
+ možnosť spájania viacerých obrazov do jedného (napr. pri multi-senzorových kamerách)
+ umožňujú využívať doplnkové funkcie a aplikácie, ktoré môžu byť priamo v kamere
+ poskytujú lepšiu modulárnosť systému, nie je potrebné sa viazať na nahrávacie zariadenie
+ prakticky neobmedzené možnosti rozsahu a modelovania systému
+ jednoduchšie prepojenie s inými systémami, možnosť využiť časť kamerového systému aj pre potreby iného systému
+ umožňujú obojsmernú komunikáciu priamo s kamerou, nie len s nahrávacím zariadením
+ dáta sa prenášajú digitálnym signálom (vysoká kvalita obrazu)
+ možnosť pripojenia priamo na optickú sieť (kamery priamo so vstavaným SFP konektorom)
+ odolnosť voči vonkajšiemu elektromagnetickému rušeniu
+ napájanie cez eternetovú sieť (PoE napájanie štandardom každej kamery)
– latencia (krátke oneskorenie obrazu za realitou)
– štandardnom je prenos videa a PoE napájania do 100 m (možné predĺženie voľbou správnych alebo dodatočných prvkov)
+ zariadenia umožňujúce WiFi konektivitu
+ množstvo video-analytických funkcií, a to aj priamo na kamere
+ možnosť využitia pôvodnej koaxiálnej kabeláže len s použitím prevodníkov

Vstupná investícia sa môže pri analógových HD systémoch javiť ako nižšia oproti IP kamerovým systémom. Dnes je už však trh s IP kamerami veľmi rozšírený a sú dostupné zariadenia rôznych cenových úrovní.

Aj keď existuje množstvo analógových kamerových systémov, ich inštalácia je na veľké zváženie. Samozrejme, výrazne to závisí na podmienkach jednotlivých prípadov. Analógové systémy zďaleka neponúkajú také možnosti ako IP systémy, zároveň ich podpora do budúcnosti zo strany výrobcov bude čoraz menšia. Do určitej miery sa vytrácanie analógových systémov spomalilo príchodom HD analógových systémov, ktoré poskytujú určité výhody. Avšak pri inštalovaní nového systému je z pohľadu dlhodobejšej investície lepšou voľbou IP kamerový systém.
Výhľadovo do budúcnosti sú IP kamerové systémy veľmi zaujímavou oblasťou. Technologický vývoj posúva ich hranice a každú chvíľu je vidieť na trhu prírastok zariadení, ktoré ponúkajú lepšie parametre.

Nevýhody IP kamerového systému je možné do určitej miery eliminovať. Latenciu obrazu za realitou je možné minimalizovať. Veľké oneskorenie je často spôsobené zle budovanou infraštruktúrou, nekvalitnými prvkami alebo zlým nastavením. Pri budovaní IP je potrebné voliť nie len správne kamery a nahrávacie zariadenie, ale aj správne aktívne prvky v sieti.
Takisto obmedzený dosah video signálu a PoE (štandardne 100 m) je možné predĺžiť voľbou lepšej kabeláže a aktívnych prvkov.
Súčasné technológie umožňujú inštalovanie IP kamerového systému len ako “plug and play”, ktorý umožní funkčnosť systému len jednoduchým pospájaním prvkov. Tu je ale potrebné upozorniť, že takéto riešenie bez potreby ďalšieho nastavenia a použitia aktívnych prvkov je vhodné len pri malých inštaláciách. Je veľmi dôležité mať dostatočné znalosti aj z oblasti sietí na to, aby ste mohli vytvárať profi IP kamerový systém.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokHanwha Techwin predstavuje 2-megapixelový modulárny kamerový systém
Ďalší článokHanwha Techwin predstavuje 4-megapixelovú analógovú kameru QHD
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ