ZDIEĽAŤ

Spoločnosť Hanwha predstavila nový produkt zo security divízie Wisenet Samsung. Ide o kameru zo skupiny multi-senzorových PNM-9081VQ, ktorá využíva najnovší procesor Wisenet 5 a má rozlíšenie 20 MP so štyrmi nastaviteľnými snímacími jednotkami s rozlíšením 5 MP.

Portál IPVM uverejnil test tejto kamery, v ktorom sa zameral na:
– Fyzickú konštrukciu
– Možnosti umiestňovania senzorových jednotiek
– Kvalitu obrazu pri plnom osvetlení
– Výkon WDR (široký dynamický rozsah pre scény so svetlými a tmavými časťami)
– Kvalitu obrazu v zlých svetelných podmienkach
– Kompatibilita s video manažment systémami (VMS)
– Možnosti streamovania
– Snímkovanie kamery (vrátane deklarovaných 30 snímok za sekundu – fps)
– Dátové toky

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ

Zhrnutie

Kamera PNM-9081VQ v testoch poskytla solídnu kvalitu obrazu v denných, nočných, ale aj v podmienkach vyžadujúcich funkciu WDR. Tak isto dátové toky boli pomerne nízke, a to hlavne vďaka funkcii kódovania Wisestream smart codec.

Objavili sa aj vlastnosti, ktoré neboli hodnotené pozitívne a boli odporúčané na zváženie. Portál ich zhrnul do týchto bodov:

– Obmedzená možnosť nastavovania polohy veľkých snímacích jednotiek: Veľkosť jednotlivých jednotiek a ich krytov obmedzovala to, ako blízko môžu byť umiestnené pri sebe. Táto skutočnosť znemožňovala nastavenie viacerých senzorov súčasne do jedného smeru.
– Pomerne veľké celkové rozmery: Celkové rozmery kamery sú pomerne veľké. Viac ako 30 cm šírky a 15 cm výšky sú rozmery, ktoré túto kameru robia väčšou ako iné multi-senzorové kamery a omnoho väčšou ako štandardné vonkajšie dome (kupolové) kamery. Pre niektorých zákazníkov, uprednostňujúcich decentnejší vzhľad, by to mohlo byť prekážkou. Taktiež by sa mohli vyskytnúť väčšie vibrácie v zhoršených podmienkach oproti menším modelom.
– Limitovaná podpora VMS: Podpora H.264 a H.265 streamu pri tejto kamere je oficiálne potvrdená pri Milestone XProtect a Genetec Security Center, čo sa potvrdilo aj pri testoch. Network Optix tiež streamoval všetky 4 obrazy pri H.264 (avšak vyskytli sa aj problémy so stabilitou streamov). Pri Exacqu nebolo možné streamovať všetky 4 obrazy v H.264. Obraz 2 a 4 bol streamovaný len v MJPEG. Avigilon Control Center streamoval len obraz z prvého senzoru.
– Prepínanie streamov do MJPEG: Aj v tých VMS systémoch, v ktorých bolo možné pripojenie kamery, sa vyskytlo niekoľko prípadov toho, že obrazy 2 a 4 sa prepli do MJPEG na 1 fps namiesto H.264 alebo H.265. Tiež sa vyskytlo vyžadovanie reštartu, zakázanie a povolenie kamery alebo aj nastavenie do továrenského nastavenia.
Kompatibilita VMS systémov a tejto kamery sa v blízkej budúcnosti určite zvýši vzhľadom na to, že kamera je na trhu veľmi krátko.

Fyzický vzhľad

Kamera ONM-9081VQ je omnoho väčšia ako iné multi-senzorové kamery. Je viac ako 30 cm široká a takmer 5 kg ťažká. Hlavným dôvodom takejto veľkosti kamery sú rozmery jednotlivých snímacích jednotiek, ktoré sú väčšie oproti senzorom v iných takýchto kamerách a ešte sú zakryté krytom, ktorý mierne znižuje možnosti nastavenia polohy snímacej jednotky a ukotvuje objektív ku kupole kamery.

Napríklad na obrázku je kamera vedľa multi-senzorových kamier od Arecont SurroundVideo Omni a Avigilon HD Multisensor. Obe sú na pohľad menšie ako PNM-9081VQ. Kamera Wisenet je omnoho väčšia oproti Arecontu a bližšie k veľkosti Avigilonu, ktorý tiež umožňuje vzdialené zoomovanie a zaostrovanie. Veľkosť umožnila aj integrovanie väčšej optickej sústavy a to sa prejavilo aj na schopnosti snímania, hlavne v zlých svetelných podmienkach.

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ

Limitovaná polohovateľnosť snímacích jednotiek

Kvôli veľkosti snímacích jednotiek nie je možné nastaviť aspoň dve tak, aby smerovali rovnakým smerom, čo limituje aplikovateľnosť kamery a znemožňuje, aby kamera bola použitá na prípady, kde stačí 180⁰ záber. (Pre takýto prípad spoločnosť odporúča použiť kameru PNM-9020). Je možné odobrať dodatočné kryty jednotlivých snímacích jednotiek, čím sa o niečo zvýši možnosť manipulácie, ale nie je to odporúčané kvôli možným odleskom z kupolovitého krytu.

Testované prostredia

Kameru ONM-9081VQ pri testoch umiestnili do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, aby boli odprezentované potenciálne možnosti a tak isto limitácie spôsobené veľkosťou snímacích jednotiek. Testovala sa:
– vo vnútri na recepcii, kde boli snímané aj chodby, a boli tiež podmienky pre využitie WDR,
– vo vonkajšom prostredí na rohu budovy,
– vo vonkajšom prostredí na stene budovy s nakladacou rampou skladu a parkoviskom.

Recepcia a chodby

Vo vnútornom prostredí bola kamera nastavená tak, aby zachytávala vchod a dve samostatné chodby s použitím módu Hallway view, pre lepšie pokrytie úzkych priestorov. Štvrtá snímacia jednotka bola nastavená na sledovanie priamo dole.
Prekrytie jednotlivých obrazov, ktoré sa vyskytlo na zábere z kamery namierenej smerom dole, je možné v niektorých scénach redukovať. V tomto prípade to bol výsledok krátkej vzdialenosti objektu v tejto scéne. To nemohlo byť zmenené vzhľadom na maximálnu výšku stropu v danom prípade (cca 2,5 m).

Roh budovy

V ďalšom prípade bola kamera nastavená tak, aby monitorovala 270⁰ zónu. Pritom kamera bola umiestnená na rohu budovy tak, že tri snímacie jednotky sledovali parkovisko a jedna smerovala dole. Kamera je schopná sledovať parkovisko v tvare L a priestor pod ňou bez akýchkoľvek problémov.

Strana budovy/nakladacia rampa skladu/parkovisko

Snímacie jednotky boli nastavené tak, aby boli čo najbližšie pri sebe pre potreby pokrytia 180⁰ zóny, pričom štvrtá kamera smerovala dole na vchod do skladov.
Nie je žiadny automatický spôsob pre nastavenie jednotiek pre snímanie 180⁰ uhla. Jednotky v tejto scéne boli nastavené na trocha širší záber s miernym zakrivením na dosiahnutie čo najlepšieho záberu. Natáčanie vonkajších snímacích jednotiek pre pokrytie lepšie pasujúce uhlu 180⁰ sa prejaví skosením obrazu a v podstate plytvaním zorného uhla. Pre tých, ktorí hľadajú riešenie pre záber 180⁰, je lepším riešením kamera Wisenet Samsung PNM-9020V.

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ
Kvalita obrazu vo vzdialenosti 6 m od kamery

Kvalita obrazu

Obrázok zobrazuje kvalitu obrazu vo vzdialenosti 6 m od kamery (v tejto vzdialenosti to predstavovalo 15 m široký záber a rozlíšenie nad 164 pixelov na meter PPM/50 pixelov na stopu PPF). Za denného svetla boli detaily objektu veľmi dobré. Taktiež dobré detaily boli pri nízkom osvetlení, tu sa ale vyskytlo mierne preexponovanie testovacej tabule. Pri vypnutom vonkajšom osvetlení (cca 0,07 lx) hrubé detaily objektu boli stále viditeľné a tiež bolo čitateľných niekoľko riadkov testovacieho terča.

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ
Pri vypnutom vonkajšom osvetlení (cca 0,07 lx)

Kamera nebola porovnávaná s inými multi-senzorovými modelmi kvôli rozdielom v konštrukcii, rozlíšeniu a ďalším faktorom. Tieto testy budú vykonávané v budúcnosti, keď sa objavia ďalšie podobné multi-senzory. Ako porovnanie však uvádzajú obrazy rôznych kamier, na ktorých je rovnaká PPM/PPF, ktoré sa vykonávali už skôr, pričom v takomto porovnaní PNM-9081VQ mala dobré výsledky.

Podpora VMS systémov

V čase testovania PNM-9081VQ bola plne podporovaná iba Genetecom a Milestoneom (H.264, H.265, MJPEG). Network Optix podporoval len H.264 stream ale H.265 nie.
Vo VMS systéme Exacq bolo možné zobraziť obrazy zo všetkých štyroch snímacích jednotiek, ale iba prvý bolo možné napojiť cez kodek H.264, ostatné iba v MJPEG. Exacq sa vyjadril, že na tom pracujú a tento problém bude v budúcnosti vyriešený.

Avigilon Control Center zlyhal na pripojení úplne, ukončovalo sa to po uplynutí času pri neúspešnom pokuse o spojenie sa.

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ
Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ
Počas testovania sa vyskytli problémy.

Problémy so streamom

Počas testovania sa vyskytli problémy so stabilitou streamov, kedy sa stream menil na MJPEG, nízke rozlíšenie alebo na nízku fps. To sa objavilo aj pri VMS, ktoré plne podporovali túto kameru.

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ
Kamera PNM-9081VQ je schopná streamovať 5MP 30 fps.

30 fps na všetkých streamoch

Kamera PNM-9081VQ je schopná streamovať 5MP 30 fps zo všetkých jednotiek naraz na rozdiel od iných multi-senzorov, ktoré sú schopné poskytnúť len 15-20 fps. To robí túto kameru potenciálne použiteľnejšou pri aplikáciách, kde je požadované určité minimum fps, ako napríklad kasína a podobne.
Kvôli problémom pri kompatibilite, jediné VMS, ktoré mohli potvrdiť ako funkčné, bol Milestone XProtect, ktorý potvrdil 30 fps ako je vidieť na obrázku.

Hanwha 20-megapixelová IP kamera PNM-9081VQ
Dátové toky

Dátové toky

Vďaka prítomnosti H.265 a funkcii Wisestream II smart kodeku kamera PNM-9081VQ mala dátové toky nižšie, ako priemer z iných multi-senzorových modelov kamier.
Iné, ako napríklad Hikvision a Pelco, produkujú vyššie dátové toky vo všetkých typoch scén aj napriek omnoho nižšiemu rozlíšeniu (8 a 12 MP vs. 20 MP).

Pri teste bola využívaná verzia firmvéru v1.00.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Samsung Techwin Europe

O spoločnosti Samsung Techwin

Spoločnosť Samsung Techwin je výrobcom vysoko kvalitných bezpečnostných produktov. Spoločnosť Samsung Techwin je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenia v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných riešení a produktov z oblasti security. Do portfólia Samsung Techwin patria najmä systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení na báze IP.Školenie Samsung Wisenet X


Wisenet Samsung PNM-9081VQ


Wisenet Samsung PNM-9081VQ

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokSpoločnosti HANWHA TECHWIN bol pridelený dôležitý kybernetický certifikát
Ďalší článokPovinnosti prevádzkovateľov pri využívaní kamerových systémov inštalovaných za účelom ochrany majetku
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ