ZDIEĽAŤ

Používanie dronov – známych aj ako bezpilotné letecké dopravné prostriedky – sa stáva čoraz rozšírenejším vo viacerých odvetviach priemyslu.

Zatiaľ čo väčšina užívateľov dronov sa stavia k ich využívaniu zodpovedne a väčšina aplikácií a použití má pozitívny vplyv, ich použitie nie je bez problémov. Pretože drony môžu byť použité ako mobilné „lietajúce oko“ na poskytovanie videozáznamov alebo obrázkov z neba, majú potenciál byť použité v podnikovej špionáži alebo na identifikáciu slabých stránok zabezpečenia perimetrickej ochrany. Môžu byť tiež použité ako mobilný a vzdialený nástroj na poskytovanie nezákonného tovaru alebo dokonca predstavujú priamu hrozbu útoku. Drony môžu predstavovať bezpečnostné riziko, keď sa ocitnú vo vzdušnom priestore, kde existuje iná letecká premávka alebo personál na zemi. Organizácie ako také potrebujú túto novú hrozbu uznať a zavádzajú opatrenia na monitorovanie a kontrolu nad nimi na zemi.

Rastúce riziko a potreba monitorovania dronov

Začiatkom tohto mesiaca britské noviny Guardian ohlásili prudký nárast sťažností policajným orgánom v súvislosti s vlámaním, stredne ťažkých zločinov a nezákonného pašovania tovaru do väzníc. Keď sa drony môžu zakúpiť za menej ako 35 eur, zatiaľ čo väčšina z nich sa využíva na rekreačné účely, potenciál niektorých z týchto zariadení sa zneužíva.

Jednou z hlavných výziev je bezpečnosť leteckej prevádzky. Medzi augustom 2015 a januárom 2016 bolo FAA (Federálnemu leteckému úradu USA) hlásených 583 incidentov s dronom. Akékoľvek riziko pre lietadlá vo vzduchu je významné a môže spôsobiť veľkú katastrofu.

Zisťovanie, monitorovanie a riešenie problémov

Riešením problému je kombinácia sieťových videokamier s detektorovými snímačmi a analytickým softvérom na detekciu, monitorovanie a kontrolu dronov vstupujúcich do vzdušného priestoru klienta.

Spoločnosť Dedrone vyvinula platformové riešenie, ktoré agreguje dáta z detektorových senzorov a pokročilých video analytických algoritmov na videozáznamoch z našich sieťových kamier, ktoré vytvárajú širokú oblasť detekcie, umožňujú vizuálnu lokalizáciu a dokážu znížiť potencionálne riziko rušením rádiofrekvencie dronu. Užívateľské rozhranie riešenia môže poskytnúť automatický vizuálny alarm a upozornenie, zatiaľ čo rušičky môžu mať niekoľko foriem:
napríklad rušenie rádiofrekvencie drona, narušenie signálu laserom…

Riešenie umožňuje ochranu citlivých miest.

Detegovanie, sledovanie a monitorovanie dronov 24 hodín denne / 7 dní v týždni, poskytovanie upozornení v reálnom čase a identifikovanie potenciálnych hrozieb, aj pri vysokých výškach nad zemou.

Hrozba, ktorú prináša nárast používania dronov – či sa jedná o úplne nevinné hranie alebo plánovaný so zlým úmyslom – je reálna a narastá. Z pohľadu bezpečnosti a ochrany je nevyhnutné, aby organizácie rozpoznali riziká hroziace ich podnikaniu, bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov a konali.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870
Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications

Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Je zalistovaná na burze NASDAQ Štokholm pod značkou AXIS. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článok200 milisekúnd na rozpoznanie hrozby
Ďalší článokAxis predstavuje nový rad pozičných kamier pre rozšírené možnosti reakcie pri dohľade nad rozľahlými priestormi
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ