ZDIEĽAŤ

Vývoj technológií elektronickej ochrany tovaru dynamicky napreduje. Výrazne sa zjednodušuje implementácia a vzájomné prepájanie jednotlivých systémov. Zdokonaľuje sa aj samotná technológia, čím sa zvyšuje úspešnosť predikcie a odhaľovania nežiaducich incidentov, akými sú napríklad krádeže.

Pokrok v technológiách si bežný používateľ ani nemusí všimnúť. Rôzne dnes ponúkané funkcie, sa objavovali už v minulosti, avšak dnes poskytujú omnoho väčší výkon a spoľahlivosť. Samozrejme napredovanie a ich zdokonaľovanie bude pokračovať aj v ďalšom období.

Výrazný pokrok je vidieť aj v oblasti kamerových bezpečnostných systémov. V posledných rokoch sa mimoriadne rozšírilo využívanie IP technológií, čo vytvorilo výrazné konkurenčné prostredie prinášajúce mnohé vylepšenia a nové sofistikované technológie.

Od obdobia, v ktorom boli preferované najmä analógové systémy, uplynulo len niekoľko rokov. V tomto “analógovom” období sa IP systémom venovala iba švédska spoločnosť AXIS. Dnes ich ponúkajú takmer všetci výrobcovia bezpečnostných technológií, a tým nemyslíme len pasívne sledovanie priestoru IP kamerami.

Výrazné investície do vývoja IP technológií priniesli zlepšenie funkcií a odštartovali reálne fungovanie prvých inteligentných systémov. V oblasti kamerových systémov dochádza k zvyšovaniu rozlíšenia obrazu. Od roku 2010 sa zvýšilo niekoľkonásobne a dnešný štandard FullHD (1920×1080), postupne prekonáva rozlíšenie 4K (3840×2160). Veľmi populárna je aj integrácia infračerveného prísvitu priamo v kamerách na sledovanie nočných scén alebo možnosť vzdialeného sledovania a ovládania kamerového systému napr. pomocou smartfónov.

Za tým všetkým stoja dôležité funkcie a parametre systémov, ktoré nie sú často spomínané. Dôvodov, prečo je to tak, môže byť niekoľko. Od zložitejšej marketingovej komunikácie, cez neznalosť konkrétneho predajcu až po nepochopenie ich významu. Hovoríme o parametroch ako je výpočtová kapacita DSP procesorov (ktoré sú základom kamier), kvalita optického systému, schopnosť kamery sledovať prostredie v zlých svetelných podmienkach, ale aj o parametroch ako napr. schopnosť kamier redukovať množstvo dátových tokov (čo je pri rozlíšení 4K kľúčové), schopnosť pracovať s obsahom obrazu, teda vykonávať video analýzu atď. Tiež je potrebné povedať, že nie každá inovácia je vždy len prínosom a všetko má svoje limity. Príkladom môžu byť IR prísvity integrované v kamerách, ktoré za nepriaznivých poveternostných podmienok zhoršujú podmienky sledovania.

Konkurencia na poli IP kamerových systémov je obrovská. V kombinácii so súčasným trendom tlaku na nízku cenu, sa na trh dostávajú k slovu zariadenia, ktoré papierovo síce spĺňajú požiadavky koncových používateľov, ale popri tom majú problémy aj so základnými úlohami.

Nízka cena zariadenia (kamery alebo NVR), ktoré spĺňa požiadavku rozlíšenia, je veľmi atraktívna. Logicky však ide o kompromis, pri ktorom zníženie ceny produktu “doplatíme” v podobe zníženej kvality niektorých funkcií, ktoré v praxi zásadným spôsobom obmedzia vlastnosti kamerového systému. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že kamerový systém je plne funkčný, reálny incident alebo narušenie bezpečnosti preukáže nedostatky, za ktoré zaplatíme niekoľko násobne viac ako bol náklad na jeho zriadenie. Kvalitný obraz nie je všetko a nedostatky sa objavia práve pri práci s ním, pri dohľadávaní incidentu a pod. Nesprávne nastavená citlivosť detekcie pohybu, ktorej výsledkom je neuložená časť incidentu, nedostatočná frekvencia videa (počet uložených obr. za sek.), nekvalitný IR prísvit a najmä slabý výkon záznamového zariadenia, znemožňujú ukladať obraz kamier v potrebnej kvalite poskytnúť potrebný výstup. Kapitolou samou o sebe je “intuitívnosť” video softvéru, čo pochopíme pri zdĺhavom vyhľadávaní incidentu v zázname alebo palete ponúkaných inteligentných algoritmov.

Kvalita systému, a to nie len kamerového, závisí v dosť veľkej miere od toho, kto danú inštaláciu vykoná a ako dobre pozná zariadenia s ktorými pracuje. Na trhu je množstvo spoločností, ktoré sa venujú “aj” inštalovaniu bezpečnostných zariadení. Ak je táto inštalácia len ich vedľajšou činnosťou, sú systémy na prvý pohľad síce funkčné, no často nevyužívajú svoj potenciál naplno. Zákazník sa musí uspokojiť s tým, čo má, skutočné možnosti systému ostávajú nevyužité. Našťastie, trh ponúka profesionálne spoločnosti špecializujúce sa na bezpečnostné zariadenia poskytujúce správne riešenia.

Žiaľ investície do zabezpečenia sú zákazníkmi tlačené čo najnižšie. Paradoxne to platí pri subjektoch, ktoré by mali bezpečnosť považovať za prioritu č. 1. Dôvodom je, že bezpečnostný systém vnímajú len ako náklad, ktorý im v prvom momente neprináša adekvátnu protihodnotu.

Súčasné analytické funkcie prinášajú popri ochrane majetku aj výstupy, ktoré sú dôležité napr. pre vyhodnotenie marketingových aktívít. Systém začína prvotnú investíciu zhodnocovať v podobe sofistikovaných marketingových výstupov, ktoré vedú k zvýšeniu tržieb prevádzky, jednoducho povedané, systém nám reálne zarába a teda vracia našu investíciu. A sú to práve zákazníci z prostredia maloobchodu s možnosťou výberu spomedzi množstva produktov, ktoré im poskytnú k bezpečnosti aj zaujímavú pridanú hodnotu. Pri správnom navrhnutí kamerového systému, môžu získať analytické funkcie ako je počítanie osôb, sledovanie pohybu osoby v priestore, vytvárať tzv. tepelné mapy pohybu zákazníkov v predajni, sledovanie počtu osôb stojacích v rade pred pokladňou, kontrola správneho blokovania tovaru a množstvo iných. Takéto funkcie je možné využiť na vytvorenie štatistických prehľadov o správaní sa zákazníkov, o návštevnosti v rôznych časoch dňa, ale aj o trendoch konkrétnych období v rámci mesiaca/roka. Na základe týchto vedomostí je možné prispôsobovať rozmiestnenie tovaru na predajni, optimalizovať počet personálu na predajnej ploche a pri pokladniach a zefektívňovať celý predajný proces.

Dobrou správou je, že systémy blízkej budúcnosti poskytnú ešte o niečo sofistikovanejšie výstupy s ďalšími podrobnejšími informáciami pri vyššej miere spoľahlivosti. Už dnes rozoznávajú pohlavie zákazníka, na základe ktorého v prepojení s inými systémami automaticky spustia presne cielenú reklamu.
Vývoj je nákladný a každá novinka niečo stojí. Ak vám niekto tvrdí, že poskytne kvalitnú funkcionalitu za výrazne nižšiu cenu, je potrebné spýtať sa, či dostanete to, čo Vám bolo prezentované, či o niečo vyššia investícia neprinesie efektívnejšie riešenie, zohľadňujúce aj iné aspekty Vášho businessu, nie len tie bezpečnostné.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokTest 4 K bullet kamery Wisenet Samsung
Ďalší článokNová panoramatická kamera SAMSUNG WISENET
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ