ZDIEĽAŤ

Čo nám môže priniesť rok 2017? Okrem množstva neznámeho, súvisiaceho napríklad s geopolitickou situáciou, nás v oblasti fyzického zabezpečenia pravdepodobne čaká toto:

Bezpečnosť ako služba
Očakávame, že zákazníci začnú čoraz viac vnímať bezpečnosť ako službu – vzdialený profesionálny hosting a monitoring videa prenášaného zo strany zákazníka. Tento krok zníži nároky na vlastné zdroje, ktoré môžu byť využité efektívnejšie, zvýši úroveň poskytovaných služieb, umožní lepšie využívanie funkčnosti jednotlivých zariadení a posilní kybernetickú bezpečnosť.

Kompresná technológia WiseStream
Na tomto infografe si môžete prezrieť základné princípy fungovania hostovaných služieb.

Integrované riešenia
V security odvetví bude pokračovať trend ponúkania špecifických riešení prispôsobených jednotlivým prípadom. Nakoniec, ani zákazníci sa nezaujímajú o kúpu samotného hardvéru a softvéru. To, čo naozaj chcú, je redukcia krádeží, zabezpečenie prístupu len pre vybrané osoby do konkrétnych priestorov, alebo sledovanie potenciálnych hrozieb. To bude vyžadovať vysoko výkonné kamery, úložné zariadenia a prístupové systémy, ktoré budú úzko integrované s video manažment systémom a analytickými funkciami.

Rozširovanie využívania analýzy
Základnou vlastnosťou moderného kamerového systému je vysoko kvalitný obrazový záznam. Avšak pred vykonaním rozhodnutia profesionálnej obsluhy o druhu reakcie na jeho obsah je potrebné informácie z obrazu zhodnotiť a analyzovať. Súčasné pokroky v technológii kamerových systémov, ako napríklad termokamery, alebo schopnosť kamier sledovať prostredie v zlých svetelných podmienkach, umožnili veľký krok vpred. No nakoniec je to stále len generovanie väčšieho množstva záznamu, ktoré musí byť sledované/prehrané. V oblasti security je veľká časť vykonávaných aktivít zameraná na videoanalytické softvéry, ktoré vedia pracovať v reálnom čase. To by malo profesionálnej obsluhe uľahčiť rozhodovanie. Očakáva sa, že rok 2017 bude rokom, v ktorom budú nové schopnosti kamier v kombinácii s analýzou v reálnom čase, zamerané na rôzne bezpečnostné výzvy, vrátane rozpoznávanie tvárí, forenznej analýzy alebo ochrany perimetra.

Technológie schopné „učiť sa“
Pri rozširovaní množstva zhromažďovaných dát je vidieť aj veľké rozširovanie využívania technológií schopných „učiť sa“. Zhromažďovaním dát sa počítače môžu začať „učiť“ napríklad aj to, aké správanie je typické alebo očakávané pre určitú časť priestoru alebo prostredia, a označovať incidenty, pri ktorých sa vyskytnú neočakávané aktivity. Vývoj týchto technológií je len v začiatkoch a bude veľmi zaujímavé sledovať ďalší pokrok v tejto oblasti.

Nie len video
Fyzická ochrana nezahŕňa len sledovanie ľudí, priestoru alebo zamestnancov. Je to aj o prístupe vybraných osôb do konkrétnych priestorov, komunikácii a riadení mimoriadnych situácií, a to všetko musí byť často vykonávané zo vzdialeného miesta. Rok 2017 by mohol byť rokom, keď sa plne integrované systémy kombinujúce kamery, inteligentné dvere, interkomy, reproduktory a iné, stanú naozaj fungujúcim štandardom.

Kompresná technológia WiseStream
Je potrebné pokračovať v posilňovaní existujúcej ponuky a tiež v zjednodušovaní používania pre zákazníkov tak, aby ich zariadenia a siete ostali bezpečné.

Kybernetická bezpečnosť
„Internet vecí“ sa zmenil z obyčajného pojmu na realitu, ale nie bez výziev. Zatiaľ čo sme uvažovali o miliónoch vzájomne prepojených, IP kompatibilných zariadeniach ako o zaujímavej vyhliadke do budúcnosti, rok 2016 nám dal výstražné upozornenia o nástrahách nesprávne zabezpečených, do internetu zapojených NVR-kách a bohužiaľ aj bezpečnostných kamerách. Bezpečnosť zákazníkov je vždy potrebné brať seriózne. Najväčšou výzvou, ktorú je vidieť v kybernetickej bezpečnosti, je nájsť správne vyváženie medzi bezpečnosťou zariadení, systémovosťou a zložitosťou, a zároveň jednoduchosťou používania.

Zhrnutie
Myslíme si, že „internet vecí“ by mal byť o lepšej bezpečnosti, efektívnejších podnikoch, organizáciách a mestách vďaka „smart“ kamerám, dverovým systémom a audio staniciam so sieťovou konektivitou. 2017 pridá viac „smart“ do týchto zariadení, zatiaľ čo zákazníkom umožní sústrediť sa na to, čo robia najlepšie, a umožní bezpečnostným špecialistom zlepšovať služby, ktoré poskytujú.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications

Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Je zalistovaná na burze NASDAQ Štokholm pod značkou AXIS. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAxis oznamuje dostupnosť nových sieťových kamier Canon
Ďalší článokTest 4 K bullet kamery Wisenet Samsung
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ