ZDIEĽAŤ

Nová dynamická snímková frekvencia s menšími nárokmi na úložné kapacity a šírku pásma.

Najnovšie rozšírenie technológie Zipstream spoločnosti Axis teraz ponúka ešte väčšiu úsporu kapacity úložiska a zároveň má menšie nároky na rýchlosť prenosu dát riešení video monitorovania bez toho, aby došlo k zhoršeniu kvality dôležitých obrazových detailov. Táto technológia je plne kompatibilná so široko prijímaným štandardom pre kompresiu obrazu H.264.

Axis Communications, svetový líder v oblasti IP kamier predstavuje rozšírenie svojej oceňovanej technológie Zipstream na kompresiu videa. Teraz dokáže dynamicky meniť snímkovú frekvenciu a okamžite sa tak prispôsobiť akýmkoľvek zmenám v záberoch. Práve táto schopnosť dynamickej úpravy snímkovej frekvencie je zdrojom významnej úspory nárokov na šírku pásma a úložnej kapacity aplikácií pre video dohľad.

„Našim zákazníkom záleží na tom, aby v každom okamihu boli zachytené dôležité detaily v záberoch. Tým, že dokážeme znížiť dátový tok prakticky na nulu, keď sa v zábere nič nedeje, dosiahneme, že majú všetko čo potrebujú s oveľa menšími nárokmi, než ako keby sme prenášali všetko nepotrebné. Veľmi úzko spolupracujeme s našimi partnermi, klientmi a vyhodnocujeme ich nápady a návrhy pre vylepšenie našej technológie Zipstream.

Jednou z oblastí, kde vnímame obzvlášť silný dopyt je ešte väčšia redukcia nárokov na dátový tok a úložnú kapacitu pri snímaní sledovaných oblastí v závislosti na tom, ako sa mení aktivita, ktorá sa v nich odohráva,“
povedal Johan Paulsson, Chief Technology Officer spoločnosti Axis Communications.

„A práve tento zámer je zapracovaný do najnovšieho rozšírenia technológie Zipstream.“

Technológia Zipstream ponúka významnú úsporu nákladov, pretože je potrebné úložisko s menšou kapacitou a existujúce úložné kapacity je možné využiť efektívnejšie. Umožňuje, aby používatelia mohli využiť plné rozlíšenie kamier a vyspelé funkcie spracovania obrazu, ako napríklad široký dynamický rozsah (Wide Dynamic Range – WDR) alebo technológia Lightfinder spoločnosti Axis, a pritom mohli významne znížiť požiadavky na šírku pásma a úložnú kapacitu. Na miestach, kde sa video zaznamenáva lokálne priamo v kamerách na pamäťové karty SD, je výhoda možnej dlhšej doby záznamu úplne zrejmá. U aplikácií využívajúcich cloudové úložisko, prispejú menšie nároky na dátový tok ku spoľahlivejšiemu prenosu ukladaného obrazu a znižujú náklady na zabezpečenie pripojenia.

Podstatné forenzné detaily, napríklad zábery tváre, tetovanie alebo registračné značky vozidiel, technológia Zipstream vyčlení a zachová, zatiaľ čo nepodstatné oblasti v zábere, ako sú biele steny, trávniky a vegetácie, sú „obetované“ a vyhladené, čím je možné dosiahnuť nižšie nároky na šírku prenosového pásma a úložnú kapacitu. Najnovšia rozšírená verzia technológie Zipstream je doplnená o koncept dynamickej úpravy snímkovej frekvencie (dynamic FPS – frames per second) pre optimalizáciu dátového toku video streamu, ktorý dopĺňa existujúce koncepty, ktoré technológia Zipstream už využíva: dynamické rozpoznávanie vyhodnocovanej oblasti (dynamic ROI – region of interest) a dynamickej skupiny záberov (dynamic GOP – Group of Pictures). Používatelia majú plnú kontrolu nad nastavením a môžu si technológiu Zipstream prispôsobiť tak, aby optimálne spĺňala nároky ich konkrétnej aplikácie pre video dohľad.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870

Použité so súhlasom spoločnosti Axis communications AB

O spoločnosti Axis Communications

Spoločnosť Axis ponúka inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré vedú k chytrejšiemu a lepšie chránenému svetu. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. S pomocou globálnej siete partnerov tak prináša svojim zákazníkom vysokú hodnotu. Axis si zakladá na dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi, ktorým poskytuje na existujúcich i na nových trhoch prelomové sieťové produkty, ale aj svoje znalosti.

Axis má viac ako 2.000 vlastných zamestnancov vo viac ako 40 krajinách na celom svete a spolupracuje so sieťou viac ako 75.000 partnerov v 179 krajinách. Axis je spoločnosť založená v roku 1984 so sídlom vo Švédsku. Je zalistovaná na burze NASDAQ Štokholm pod značkou AXIS. Viac informácií o spoločnosti Axis nájdete na webovej stránke www.axis.com.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokVýkonné sieťové videovrátniky AXIS A8105-E
Ďalší článokKamery Samsung WiseNet Q vybavené kompresiou H.265 a jedinečnou technológiou WiseStream
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ