ZDIEĽAŤ

Výsledkom technologického partnerstva, ktoré uzavreli spoločnosti Samsung Techwin a Facit, bolo uvedenie nových kamier WiseNet s počítaním osôb a teplotnými mapami. Všetky kamery sú vybavené aplikáciou spoločnosti Facit a je možné ich okamžite po vybalení spustiť.

Kamera WiseNet s teplotnými mapami

Kamera WiseNet SNV-6013/FHM príp. SNF-7010/FHM s teplotnými mapami dokáže poskytovať v reálnom čase presné informácie o chovaní zákazníkov v predajniach. Zobrazuje často navštevované miesta, z ktorých je možné zistiť, akými vzorcami chovania sa kupujúci riadi, vrátane doby, ktorú na príslušných miestach strávi. Vďaka zhromažďovaniu informácií vo väčšom časovom pásme môže kamera poskytovať cenné informácie podporujúce rozhodovanie, napríklad identifikovať tie miesta v predajniach, kde príliš nedochádza k aktivite. Na základe týchto údajov je potom možné rozhodovať o efektívnom rozmiestnení produktov.

Webové užívateľské rozhranie zabezpečuje prístup k dátam v reálnom čase. Kameru je možné vzdialene nakonfigurovať, aby generovala denné, týždenné alebo mesačné prehľady prenášané prostredníctvom FTP či e-mailu.

Počítanie osôb

Kamera SND-6084/FPC z rady WiseNet III disponuje obojsmerným počítaním osôb. Predajcovia tak môžu merať závislosť medzi pohybom zákazníkov a aktuálnymi predajmi. Môžu taktiež určiť najrušnejšie dni, doby a sezóny a napomáhať tak pri zvládaní špičiek a radám zákazníkov pri pokladniach.

Jedinečná funkčnosť

Kameru SND-6084/FPC je možné nainštalovať do rohu miestnosti alebo oproti vchodu a slúži k počítaniu osôb aj ako bezpečnostná kamera.

Podobne ako kamery WiseNet s teplotnými mapami aj kamera WiseNet s počítaním osôb má webové užívateľské rozhranie. To je možné využiť k monitorovaniu počtu zákazníkov v reálnom čase a k zobrazovaniu grafov, ktoré môžu zachytávať aktivitu zákazníkov priebehu určených časových období.

Technologické partnerstvo

Tým, že sú v kamerách predinštalované aplikácie, snaží sa spoločnosť Samsung Techwin ušetriť inštalačným pracovníkom, systémovým integrátorom a užívateľom čas aj úsilie, ktoré by inak vynaložili na vyhľadávanie v stále rastúcom zozname dostupných aplikácií.

„Sme hrdí na to, že sme expertmi na špičkové monitorovacie kamery a nahrávacie technológie. Venovali sme pozornosť požiadavkám trhu a sme pripravení ponúknuť výber riešení s predinštalovaným softvérom schopných okamžitého nasadenia do prevádzky. Zjednodušujeme tým výber zákazníkom hľadajúcim celkové bezpečnostné riešenia,“ konštatuje Dan England, vedúci pre technologické partnerstvá spoločnosti Samsung Techwin Europe.

„Preto sme nadviazali technologické partnerstvá s celou radou špecializovaných vývojárov aplikácií, ako je Facit, ktorí dokážu využiť výhody otvorenej platformy predstavované kamerami WiseNetIII.

Vďaka tomu, že ponúkame kamery WiseNetIII s teplotnými mapami a počítaním osôb, ktoré sú dopredu vybavené aplikáciami spoločnosti Facit a schopné okamžitej prevádzky, šetríme čas aj náklady na inštaláciu a poskytujeme bezproblémové a ľahko konfigurovateľné riešenia.“

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870

O spoločnosti Samsung Techwin

Spoločnosť Samsung Techwin je výrobcom vysoko kvalitných bezpečnostných produktov. Spoločnosť Samsung Techwin je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenia v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných riešení a produktov z oblasti security. Do portfólia Samsung Techwin patria najmä systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení na báze IP.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ