AXIS Companion Line

AXIS Companion Line

AXIS Companion Line

AXIS Companion Line

Obľúbené

Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom

Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom

Problematika monitorovania priestoru prístupného verejnosti je vo všeobecnosti upravená zákonom; pravidlá monitorovania je však potrebné posudzovať najmä s ohľadom na podmienky spracúvania. Jedným z...