Automatizované rozpoznávanie tvárí

Automatizované rozpoznávanie tvárí

Automatizované rozpoznávanie tvárí

Automatizované rozpoznávanie tvárí

Obľúbené

Monitorovanie priestorov verejnosti neprístupných

Monitorovanie priestorov verejnosti neprístupných

Monitorovanie priestorov je dnes časté. Ide o jednoduchý spôsob ochrany hodnôt. Úrad sa už vo svojich predchádzajúcich metodických usmerneniach venoval monitorovaniu priestoru verejnosti prístupného...