ZDIEĽAŤ

Uvedomujeme si, že násilie na štadiónoch je komplexný problém, ktorý určite nevyriešia len samotné kamerové systémy, ale spôsob ich realizácie a najmä použitia môže bezpečnosti výrazne pomôcť. Cieľom pri vytváraní nášho systému nebolo len naplnenie litery zákona, ale vytvoriť systém ktorý poskytne dostatok údajov vedúcich k vyššej bezpečnosti športových podujatí. Vychádzali sme z nášho rokmi overeného VMS (Video Management Software) cWatch, ktorý sme upravili na špecifické podmienky štadiónov. Zamerali sme sa na intuitívnu obsluhu s okamžitou odozvou, rýchle vyhľadanie a jednoduchý export záznamov s incidentami. Systémy sú v prevádzke už šesť rokov a že sa osvedčili, o tom svedčí množstvo zdokumentovaných prípadov násilia ale aj pokusy o kopírovanie riešenia.

Vieme že bezpečnosť na štadiónoch vyžaduje úzku súčinnosť legislatívy a technického riešenia. Nová vyhláška MV SR 274/2014 MV SR o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme sprísňuje jeho technické parametre. Jasne definuje monitorované priestory, minimálnu rozlíšiteľnosť osôb a rýchlosť snímkovania. Rozdeľuje kamerový systém identifikačný a monitorovací podsystém. Tieto systémy na štadiónoch majú generovať použiteľné údaje pre globálny informačný systém bezpečnosti pri športových podujatiach. Cieľom je jednoznačne zdokumentovať prípady násilia a následne usvedčeným páchateľom zabrániť vstupovať na štadióny.

Aké funkcie musí mať monitorovací podsystém? V každom prípade musí osobu na tribúne rozpoznať a ak to situácia umožňuje, aj identifikovať. Zo skúsenosti vieme, že osoba musí byť bez pochýb priradená incidentu a najlepšie ešte počas podujatia. Ale ak by sme mali dodržať podmienky identifikácie každej osoby priamo na tribúne, nebolo by kam umiestniť kamery, boli by ich stovky pre stredne veľký štadión. Použitie kamier s veľmi vysokým rozlíšením (nad 10Mpx) je problematické pre ich zatiaľ malú frekvenciu snímkovania a najmä vysokú cenu. Tribúna s fanúšikmi je fenomén s veľmi rýchlymi dejmi a na ich zdokumentovanie je potrebných podľa našich skúseností s incidentami minimálne 10 snímok za sekundu.

Načo slúži identifikačný podsystém? Zabezpečí zosnímanie v kvalite pri ktorej je možná identifikácia osoby. Vyhodnotí získané informácie a označí osobu so zákazom vstupu na štadión.

A aké vlastnosti má náš kamerový systém?
• Spĺňa všetky požiadavky novej vyhlášky.
• Je modulárny, technologicky aj cenovo. Menší štadión znamená menšie náklady.
• Je to produkt nášho vývoja a teda môžeme pružne reagovať na prípadné zmeny legislatívy alebo požiadavky prevádzkovateľa.
• Spája výhody pevných a otočných kamier pomocou unikátneho ovládania.
• Z hľadiska obsluhy je veľmi jednoduchý, po krátkom zácviku obsluhu zvládne aj údržbár štadióna.
• Môže slúžiť súčasne aj na zabezpečenie objektu prípadne propagáciu klubu.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokKamerový systém pre najväčší subjekt z oblasti cestovného ruchu v Slovenskej republike
Ďalší článokBezpečnosť na Berklee College of Music stráži ExacqVision
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ