Blog
Spoločnosť Hanwha Techwin, ktorá je výrobcom bezpečnostných zariadení a odborníci na riadenie prístupu zo spoločnosti TDSi úspešne začlenili systém pre softvérovú správu videa Wisenet SSM so softvérovou aplikáciou riadenia prístupu EXgarde PRO pre osobné počítače.IntegráciaIntegrácia je postavená na module...
Novej generácii kamier Hanwha Techwin s vysokým rozlíšením sa v poslednej dobe dostalo veľkej pozornosti zo strany médií. Nové kamery Wisenet X s podporou kodeku H.265, opierajúci sa o najvýkonnejší DSP chipset, ktorý sa kedy v kompletnej produktovej rade...
Spoločnosť Hanwha Techwin, ktorá je výrobcom bezpečnostných zariadení značky Wisenet Samsung, predstavila nový videomanažment systém Wave VMS. Jeho krátka recenzia bola zverejnená portálom IPVM.O čo sa vlastne jedná? Vytvorila spoločnosť vlastný nový softvér? A ako to zmení ich pozíciu...
Monitorovanie priestorov je dnes časté. Ide o jednoduchý spôsob ochrany hodnôt. Úrad sa už vo svojich predchádzajúcich metodických usmerneniach venoval monitorovaniu priestoru verejnosti prístupného na základe § 15 ods. 7 zákona a jeho označovaniu.Metodické usmernenie sa zaoberá monitorovaním špecifických...
Jednou z povinností prevádzkovateľa pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti na základe § 15 ods. 7 zákona je povinnosť tento priestor zreteľne označiť. Pri označovaní monitorovaného priestoru prístupného verejnosti odporúčame prevádzkovateľom brať do úvahy nasledujúce kritériá: • charakter monitorovaného miesta, • dotknuté...
Problematika monitorovania priestoru prístupného verejnosti je vo všeobecnosti upravená zákonom; pravidlá monitorovania je však potrebné posudzovať najmä s ohľadom na podmienky spracúvania. Jedným z najčastejšie využiteľných prostriedkov monitorovania priestoru prístupného verejnosti je kamerový systém. Prevádzkovateľ je v tejto súvislosti...
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2013, priniesol rad zmien. Z úvodných ustanovení vyplýva, že zákon sa...
Spoločnosť Hanwha predstavila nový produkt zo security divízie Wisenet Samsung. Ide o kameru zo skupiny multi-senzorových PNM-9081VQ, ktorá využíva najnovší procesor Wisenet 5 a má rozlíšenie 20 MP so štyrmi nastaviteľnými snímacími jednotkami s rozlíšením 5 MP.Portál IPVM uverejnil...
Spoločnosť Hanwha Techwin Europe bola certifikovaná ako vyhovujúca spoločnosť so systémom „Cyber ​​Essentials“ podporovaným vládou Spojeného kráľovstva.Riadiaca schéma podporovaná oddelením pre podnikateľskú, energetickú a priemyselnú stratégiu je navrhnutá tak, aby pomohla organizáciám chrániť pred bežnými kybernetickými útokmi. Certifikát pridelený...
Nákup správneho video manažment systému (VMS) a technológie pre ukladanie dát nie je vždy jednoduchá záležitosť. Vždy je potrebné zvážiť niekoľko faktorov na to, aby ste mali pocit dobrého rozhodnutia o prepojení vašej spoločnosti s dohliadacou technológiou. Výsledok rozhodovania...

Obľúbené

Efektivita v centre pozornosti v aktualizovaných produktoch Axis

Efektivita v centre pozornosti v aktualizovaných produktoch Axis

Axis oznamuje niekoľko nových vylepšených produktov, ktorých cieľom je uspokojenie potrieb náročnejších zákazníkov.Axis Communications, spoločnosť s vedúcim postavením na trhu v oblasti sieťového videa,...